HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla 28.11.2023 Kuopio

Mikä on hallituksen rooli vastuullisuuden toteuttamisessa?

Asiakkaat, kuluttajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja muut sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa ja avointa viestintää. Huolimaton toiminta vastuullisuusasioissa voi aiheuttaa merkittävän maineriskin ja vaarantaa yrityksen koko toiminnan jatkuvuuden.

Hallitus vastuullisuuden asialla -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä.  

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin. Osallistujat saavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • mitkä ovat hallituksen velvoitteet yrityksen toiminnan järjestämisessä yritysvastuun näkökulmasta?
  • miten hallitus voi edistää yritysvastuun valjastamista kasvun ja uusiutumisen moottoriksi?

Suomalaiset yritykset on rankattu maailman vastuullisimmiksi, mutta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään vielä vähän pk-yrityskentässä. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja muuttaminen euroiksi sekä pitkäjänteinen sitoutuminen vastuulliseen toimintaan edellyttää kannanottoja ja yritysvastuun nostamista omistajien ja hallituksen agendalle. Vastuullinen toiminta on jo uusi normaali.

Hallituksen tehtäviin kuuluu osakeyhtiölainkin mukaan edistää huolellisesti toimien yhtiön etua ja järjestää yrityksen toiminta asianmukaisesti. Hallituksen pitää siten osata tunnistaa yrityksen toimialan ja toimintaympäristön yritysvastuuriskit sekä havaita kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hallitus myös asettaa strategiset vastuullisuustavoitteet, valvoo niiden toteutumista ja palkitsee onnistumisista.

Yritysvastuun kantaminen on aktiivista toimintaa, joka vahvistaa yrityksen mainetta, luo edellytykset liiketoiminnan menestykseen ja omistajien pitkän aikavälin tuotto-odotusten turvaamiseen. Samalla se lisää työntekijöiden, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointia. Hallituksen tehtävä on seurata yritysvastuun toteutumista muiden tärkeiden riskien ja menestystekijöiden ohella.

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00 Koulutuksen avaus ja esittäytymiset  
9.15 Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Miksi vastuullisuus kannattaa?
10.00 Tauko 
10.10 Lainsäädäntö, suositukset, politiikat, rahoitus ja vastuullisuus
10.30 Ryhmäkeskustelu
11.00 Tauko
11.10 Yritysvastuu käytäntöön: Olennaisuusanalyysi, vastuullisuusohjelma, raportointi, viestintä  
11.45 Lounastauko
12.30 Case: Lumene Oy, hallituksen jäsen Tiina Isohanni (Teams)
13.15 Hallituksen rooli vastuullisuuden toteuttamisessa: strateginen vastuullisuus ja ennakointi, vastuullisuuden johtaminen  
13.45 Tauko  
14.00 Koulutus jatkuu
14.30 Case: Savon Kuljetus, toimitusjohtaja Jyri Kuivala
Yhteenveto, jälkitehtävä 
15.15 Koulutus päättyy

Katri Sipilä
Katri Sipilä
VT, HHJ- PJ, Business CoachDeve Partners

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamari
017 266 3800
kauppakamari@kuopiochamber.fi

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Kuopion alueen kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla 28.11.2023 Kuopio

Mikä on hallituksen rooli vastuullisuuden toteuttamisessa?

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla 28.11.2023 Kuopio
Aika
28.11. klo 8.45 - 15.15
Sijainti
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
Jäsenetuhinta
490,00 €
(+alv 24 %, 117,60 €)
Hinta
690,00 €
(+alv 24 %, 165,60 €)
Tapahtumamuoto
lähitoteutus

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Oletko suorittanut Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssin?

Saat tämän HHJ-teemakoulutuksen etuhintaan 450 € + alv 24%. Ilmoittautumisen yhteydessä voit kirjoittaa tiedon kurssisuorituksesta Lisätietoja -kenttään ja huomioimme etuhinnan laskutuksessa.