Tuotearvioiden keskiarvo 4.5 tähteä

Vastuullinen työnantaja 24.10.2023

Etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti

Vastuullisen yrityksen toiminta perustuu ympäristötekijöiden huomioimisen ja hyvän hallinnon lisäksi vastuulliselle työnantajuudelle. Yritykset ovat vastuussa sekä henkilöstöstään että vaikutuksestaan ympäröiviin yhteiskuntiin, oli sitten kyse työoloista, työoikeuksista tai monimuotoisuudesta. 

Koulutuksen käytyäsi:

 • saat suoraan yrityksen arkeen sovellettavia malleja vastuullisen työnantajuuden kehittämiseen organisaatiossasi
 • tiedät mitä konkreettisia vaatimuksia työlainsäädäntö ja oikeuskäytäntö asettaa vastuulliselle työnantajalle

Ohjelmassa mm.:

 • Työlait ja periaatteet vastuullisuuden työkaluna
 • Organisaation vastuulliset toimintamallit
 • Käytännön työkaluja vastuullisuuden varmistamiseen

Työlaeista on löydettävissä lukuisia pykäliä, jotka ohjaavat vastuulliseen työnantajuuteen. Pelkkä säännöstenmukaisuus ei kuitenkaan riitä, koska työnantajan velvoitteita on oikeuskäytännössä laajennettu tätä pidemmälle. 

Vastuullisuus hyödyttää työntekijöiden lisäksi myös työnantajaa. Voiton tuottaminen pitkällä tähtäyksellä ja osakkeen arvon kasvattaminen edellyttävät nekin tavattoman usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota. Esimerkiksi ilmoittajansuojelua koskevien ns. whistleblower- ilmoituskanavien käyttöönotto sellaisissakin yrityksissä, joissa tähän ei olisi velvollisuutta hyödyttää sekä työntekijää, että työnantajaa. 

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät mitä vastuullinen työnantajuus tarkoittaa ja saat käytännön työkaluja vastuullisen työnantajuuden kehittämiseen.

Vastuullinen työnantaja

8.50
Etäyhteyden avaaminen

9.00
Työlait ja periaatteet vastuullisuuden työkaluna

 • Työnantajan lojaliteettiperiaate
 • Oikeuskäytännön lisämausteet vastuullisuuteen
 • Työnteon muodot
 • Perehdytys ja ohjaus
 • Syrjinnän ehkäisy
 • Työkyvyn tuki
 • Vastuullisuus muun työn tarjoamisessa

Organisaation vastuulliset toimintamallit

 • Strategian merkitys
 • Yrityksen arvot käytännössä
 • Whisteblower-prosessi
 • Viestintä
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Osaamisen kehittäminen

Käytännön työkaluja

 • Eettiset toimintaohjeet
 • Varhaisen puuttumisen toimintamallit
 • Vastuullinen palkitseminen

Asianajaja Alexa Kavasto, VALO Partners Asianajotoimisto Oy

12.00 Tilaisuus päättyy

 

Alexa Kavasto
Alexa Kavasto
Asianajaja, OTMVALO Partners Asianajotoimisto Oy
Halusin ajatella vastuullisuusasioita laajasti useasta näkökulmasta ja tähän sain hyviä esimerkkejä ja raameja auttamaan hahmottamaan asiaa yhä laajemmin ja syvällisemmin.
Todella hyvä ja kattava paketti vastuullisuusasioista monesta näkökulmasta.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Tuotearvioiden keskiarvo 4.5 tähteä

Vastuullinen työnantaja 24.10.2023

Etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti
Alexa Kavasto.
Aika
24.10. klo 9.00 - 12.00
Jäsenetuhinta
450,00 €
(+alv 24 %, 108,00 €)
Hinta
600,00 €
(+alv 24 %, 144,00 €)
Tapahtumamuoto
etätoteutus

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.