Tarjoajana julkisissa hankinnoissa 9.-10.12.2019

Tarjoajana julkisissa hankinnoissa 9.-10.12.2019

Tässä kahden päivän koulutuksessa käydään läpi julkisten hankintojen tarjousprosessi käytännönläheisesti. Koulutuksessa käsitellään tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten menestyt tarjousvertailussa. Opit myös välttämään tarjoajien tavallisimmat virheet.

Lisäksi tutustumme tarjoajan oikeussuojakeinoihin ja niihin liittyviin seuraamuksiin. Perehdymme myös julkissektorin käyttämiin yleisiin sopimusehtoihin ja tärkeimpiin sopimusehtoihin.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet:
- tunnet julkisten hankintojen tarjousprosessin periaatteet
- tiedät miten toimia tarjousprosessin eri vaiheissa – milloin ja miten voit esim. vaikuttaa hankinnan kohteeseen
- ymmärrät tarjouspyynnön kriteereitä - miten vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita tulee tulkita ja miten huomioit ne tarjouksessa
- osaat välttää tarjoajan tyypilliset sudenkuopat

Näillä eväillä vahvistat voittomahdollisuutesi kisoissa!

Koulutus sopii kaikille, jotka osallistuvat myyntiprosessiin julkiselle sektorille ja/tai haluavat ymmärtää julkista hankintaprosessia tarjoajan näkökulmasta.
Kouluttajina toimivat julkisten hankintojen pitkän linjan asiantuntijat Pauliina Karinkanta ja Annamari Kontio PTCServices Oy:stä.

Saatavuus Tilaa
Paikka Kauppakamarin koulutustilat, Helsinki
Ohjelma Lataa tästä (PDF)
Jäsenetuhinta 910,00 € (+alv 24 %, 218,40 €)
Hinta 1 110,00 € (+alv 24 %, 266,40 €)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Tässä kahden päivän koulutuksessa käydään läpi julkisten hankintojen tarjousprosessi käytännönläheisesti. Koulutuksessa käsitellään tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten menestyt tarjousvertailussa. Opit myös välttämään tarjoajien tavallisimmat virheet.

Lisäksi tutustumme tarjoajan oikeussuojakeinoihin ja niihin liittyviin seuraamuksiin. Perehdymme myös julkissektorin käyttämiin yleisiin sopimusehtoihin ja tärkeimpiin sopimusehtoihin.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet:
- tunnet julkisten hankintojen tarjousprosessin periaatteet
- tiedät miten toimia tarjousprosessin eri vaiheissa – milloin ja miten voit esim. vaikuttaa hankinnan kohteeseen
- ymmärrät tarjouspyynnön kriteereitä - miten vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita tulee tulkita ja miten huomioit ne tarjouksessa
- osaat välttää tarjoajan tyypilliset sudenkuopat

Näillä eväillä vahvistat voittomahdollisuutesi kisoissa!

Koulutus sopii kaikille, jotka osallistuvat myyntiprosessiin julkiselle sektorille ja/tai haluavat ymmärtää julkista hankintaprosessia tarjoajan näkökulmasta.
Kouluttajina toimivat julkisten hankintojen pitkän linjan asiantuntijat Pauliina Karinkanta ja Annamari Kontio PTCServices Oy:stä.

Asiantuntijat

Pauliina Karinkanta

Asiantuntija, varatuomari
PTCServices Oy
Katso tiedot

Annamari Kontio

Asiantuntija, varatuomari
PTCServices Oy
Katso tiedot

Ohjelma  Lataa ohjelma (PDF)

 

Ohjelma:

Maanantai 9.12.2019

8.45
ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

9.00
tilaisuuden avaus

asiantuntija Janne Kettunen, Helsingin seudun kauppakamari

9.10
Hankintalain pääkohdat

 • Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa?
 • Mistä saan tietoa käynnistyvistä kilpailutuksista?
 • Hankintamenettelyt lyhyesti
 • Eri hankintalajeja koskevat säännökset

Miten tarjoaja voi vaikuttaa hankintaan?

 • Vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri osatekijöihin
 • Markkinakartoitukset
 • Kysymys-vastaus-vaihe
 • Neuvottelumenettely
 • Harjoitus

10.30
tauko

10.45
Hankinnan valmistelu ja esteellisyys

 • Tarjoajayrityksen osallistuminen hankinnan valmisteluun
 • Milloin virkamies tai hankinnan päätöksentekijä on esteellinen?

Tarjouksen tekeminen, kun omat resurssit eivät yksin riitä

 • Miten voi tarjota yhteenliittymänä eli ns. konsortiona?
 • Miten alihankkijan tai yhteenliittymän jäsenten resursseja ja referenssejä voi hyödyntää tarjouksessa?
 • Sopimukset tarjoajan ja alihankkijan sekä ryhmittymän jäsenten välillä
 • Ryhmittymän kokoonpanon muuttuminen kilpailutuksen tai sopimuksen aikana

12.00
Lounas

13.00
Tarjouksen tekeminen

 • Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
 • Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
  • Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen?
  • Yrityksen poissulkeminen puuttuvan soveltuvuuden vuoksi
  • ESPD-lomakkeen täyttäminen

14.00
tauko

14.15
Tarjouksen tekeminen – jatkuu

 • Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
  • Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
  • Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
 • Vertailuperusteet
  • Miten optimoin vertailussa menestymisen?
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?
  • Harjoitustehtäviä

16.00
Tilaisuus päättyy

 

Tiistai 10.12.2019

8.45
ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

9.00
tilaisuuden avaus

asiantuntija Janne Kettunen, Helsingin seudun kauppakamari

9.05
Tarjoajan oikeudet tarjouksen jättämisen jälkeen

 • Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
 • Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
 • Miten tarjoukset vertaillaan?
 • Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta

Vältä sudenkuopat

 • Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen

10.30
tauko

10.45
Miten haen muutosta

 • Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston rooli hankintojen valvojana
 • Mitä valituksesta voi seurata?
 • Liikesalaisuuksien suojaaminen: milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?

Toimittajan asema puitejärjestelyssä

 • Puitejärjestelyn reunaehdot ja pääasialliset toimintavaihtoehdot
 • Miten tarkkaan sopimuksen aikaiset ostot on määritelty tarjouspyynnössä?
 • Miten sopimuksen aikaisista ostoista saa tietoa?
 • Miten voi valittaa puitejärjestelyn sisäisistä hankinnoista?

12.00
lounas

13.00
Hankintasopimukset

 • Hankintasopimus osana tarjouspyyntöä
 • Julkissektorin käyttämät yleiset sopimusehdot
 • JYSE
 • JIT

14.15
tauko

14.30
Hankintasopimukset - jatkuu

 • Yleisten sopimusehtojen käyttö osana sopimuskokonaisuutta
 • Tärkeimmät sopimusehdot
  • Sopimuksen kesto ja kohteen määrittely
  • Hinta- ja maksuehdot
  • Ongelmiin varautuminen
  • Sopimuksen päättämisehdot
 • Sopimuskauden aikaiset muutokset
  • Milloin kyseessä on olennainen eli kielletty sopimusmuutos ja mitä siitä voi seurata?

16.00
Tilaisuus päättyy

Kouluttajina toimivat julkisten hankintojen pitkän linjan asiantuntijat Pauliina Karinkanta ja Annamari Kontio PTCServices Oy:stä.

Paikka

Kauppakamarin koulutustilat

Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki

Saapumisohjeet

Lisätietoja

Asiakaspalvelu

09 2286 0360

asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Jäsenetuhinta 910,00 € (+alv 24 %, 218,40 €)
Hinta 1 110,00 € (+alv 24 %, 266,40 €)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Osallistujien määrä

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Lisätään tuotetta koriin...
Käsitellään kuponkia...
Lisätty koriin
maksuton
Tuote
Määrä
  Tuotteen hintaan lisätään voimassaoleva alv