Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 12.2.2020 Seinäjoki

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 12.2.2020 Seinäjoki

Millä perusteella tehdä valinta juuri meidän yritystä palvelevasta palkitsemisjärjestelmästä?

Saatavuus Tilaa
Ajankohta 12.02.2020, klo 09.30 - 16.00
Paikka Seinäjoki Areena, Seinäjoki
Ilmoittaudu viimeistään 04.02.2020
Ohjelma Lataa tästä (PDF)
Jäsenetuhinta 420,00 € (+alv 24 %, 100,80 €)
Hinta 580,00 € (+alv 24 %, 139,20 €)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Apinoitko menestyjiä? Nimittäin se mikä toimii toisella – ei toimi välttämättä teillä. Millä perusteella tehdä valinta juuri meidän yritystä palvelevasta palkitsemisjärjestelmästä? Mikä on teidän palkitsemisjärjestelmän punainen lanka?

Mikäli yrityksellänne ei vielä ole palkitsemisjärjestelmää, juuri nyt on hyvä hetki sitä miettiä ja luoda kerralla sellaisen palkitsemisenjärjestelmän mallin joka on juuri sopiva teille! Olemassa olevaa tai matkittua palkitsemisjärjestelmää on hankala tulevaisuudessa muuttaa tai ottaa pois sovittuja etuja.

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta.

Luvassa on tieteellistä faktaa ja konkretiaa – samassa paketissa!

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyödyt osallistujalle

 • Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
 • Ymmärrät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
 • Opit kehittämään ja haastamaan oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
 • Ymmär­rät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
 • Opit soveltamaan palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Kenelle

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Asiantuntijat

Tommi Lindholm

Tutkimusjohtaja
Brik Impact Oy
Katso tiedot

Ohjelma  Lataa ohjelma (PDF)

 

Miten palkit­semme ihmisiä tällä hetkellä?

Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen

 • Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
 • Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
 • Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?

 • Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
 • Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
 • Status, valta, raha ja luot­tamus
 • Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
 • Palkit­se­minen ja yhteistyö

Uusia näkökulmia tehokkaaseen palkitsemiseen

 • Käytännön kokemuksia toimivista palkitsemisjärjestelmistä
 • Katsaus palkitsemisen tieteeseen
 • Motivaatio ja palkitseminen, motivaatio ja luottamus
 • Bonusjärjestelmät

Sisäisen motivaation tukeminen

 • Rahallisen palkitsemisen vaihtoehdot
 • Sisäisten motivaatiotekijöiden tukeminen

Tarjoilut:
Tulokahvit suolaasella 9.30, lounas 12.00, päiväkahvit makialla 14.15

Asiakkailta kuultua

Paikka

Seinäjoki Areena

Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki

Saapumisohjeet

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100

ep(at)kauppakamari.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Jäsenetuhinta 420,00 € (+alv 24 %, 100,80 €)
Hinta 580,00 € (+alv 24 %, 139,20 €)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Osallistujien määrä

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Lisätään tuotetta koriin...
Käsitellään kuponkia...
Lisätty koriin
maksuton
Tuote
Määrä
  Tuotteen hintaan lisätään voimassaoleva alv