Matti Myrsky in memoriam

Itä-Suomen yliopiston vero-oikeuden professori Matti Myrsky kuoli Joensuussa 29. syyskuuta 2016 63 vuoden iässä.

Matti Myrsky suoritti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1975. Oikeustieteen tohtorin tutkinnon Myrsky suoritti vuonna 1988 Helsingin yliopistossa.

Matti Myrsky toimi esittelijänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1979–1983. Hän oli apulaisprofessorina Vaasan korkeakoulussa 1984–1990 ja Turun yliopistossa 1991–1997. Vuodesta 1998 alkaen Matti Myrsky oli vero-oikeuden professorina Joensuun yliopistossa ja edelleen Itä-Suomen yliopistossa.

Matti Myrsky oli aikaansaapa henkilö. Myrskyn oikeustieteellisten julkaisujen määrä on eräs suurimmista kautta aikain Suomessa. Huomattavaa on se, että laajan julkaisutoiminnan ohella Matti Myrsky oli aktiivinen opettaja, opetuksen kehittäjä ja kokonaisen oikeustieteen laitoksen merkittävä perustajahenkilö.

Matti Myrskyn näkökulma juridiikkaan oli neutraali, realistinen ja käytännönläheinen. Suurin osa Myrskyn tuotannosta on vero-oikeutta systematisoivaa. Myrskyllä oli veropoliittinen ja lainopillinen mielipiteensä, mutta realistisena ihmisenä Myrsky ei halunnut tutkimuksissaan antaa lukijalle valmiita vero-oikeudellisia vastauksia.

Matti Myrsky saattaa olla tulevaisuuden oikeustieteen tutkijoiden keskuudessa arvostetumpi kuin mitä oli kuollessaan. Myrskyn tuotanto antaa juristeille ja tutkijoille mahdollisuuden saada kootusti hyvä kuva verojuridiikan teoreettisista ja käytännöllisistä raameista nyt ja tulevaisuudessa, mitä helpottaa se, että Myrskyn teokset ja tutkimukset ovat erittäin ymmärrettäviä ja helposti luettavia. Matti Myrskyn tutkimus- ja kirjoitustoiminnassa lähtökohta oli aina yleisön palveleminen.

Matti Myrsky oli ihmisenä suora, huumorintajuinen, mutta samanaikaisesti konservatiivinen. Myrsky oli helposti lähestyttävä henkilö, joka kuitenkin sai kanssakeskustelijan tarvittaessa varomaan sanojaan. Sivistyneenä henkilönä Matti Myrsky kunnioitti toisten ihmisten mielipiteitä ja tapoja, silloinkin kun oli asioista eri mieltä.

Vero-oikeudellinen tutkimus menetti Matti Myrskyn kuoleman johdosta paljon. Matti Myrskyn läheiset menettivät vieläkin enemmän.

 

Niko Svensk

lehtori, Itä-Suomen yliopisto

Palaa etusivulle

Lisätään tuotetta koriin...
Käsitellään kuponkia...
Lisätty koriin
maksuton
Tuote
Määrä
  Tuotteen hintaan lisätään voimassaoleva alv