Brand Compass -mainearviointi

Brand Compass -mainearviointi

Omistaja-arvo kasvuun - maine hallituksen ja johdon agendalle
Boardman-osaamisverkoston kehittämä Brand Compass auttaa johtoa kirkastamaan maineelle yhteisen tavoitetilan ja tunnistamaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi. 15 minuutissa täytettävä Brand Compass –arviointi antaa omistajille, hallituksille ja johdolle selkeän kuvan yrityksen maineen kriittisistä kysymyksistä ja mahdollisuuksista yrityksen omistaja-arvon kasvattamiseen seitsemässä kategoriassa:
- strategia ja uusiutuminen
- kulttuuri ja johtaminen
- asiakaskokemus
- vastuullisuus
- viestintä ja julkinen kuva
- erottuminen
- kasvu ja kannattavuus
Testaa nyt Brand Compass -mainearviointia ilmaisen testidemon avulla.

1.390,00 €(+alv 24 %, 333,60 €)
1.490,00 €(+alv 24 %, 357,60 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot

Hinta
/

Kuvaus

Miksi Brand Compass? Maailman arvokkaimmilla yrityksillä on myös omien alojensa parhaiten johdetut brändit. Suomalaisissa yrityksissä brändi ja maine ovat yksi heikoimmin hyödynnetyistä menestyksen työkaluista. Tässä asiassa annamme kansainvälisille kilpailijoille tarpeetonta kilpailuetua. Asiakkaiden keskuudessa vallitsevasta maineestaan useimmilla yrityksillä on tutkittua tietoa. Paljon harvemmassa yrityksessä taas on suunnitelma siitä, millaiseksi ja millä keinoilla mainetta halutaan kehittää. 

  • Nopea ja tehokas tapa määritellä yhteinen näkemys ja tavoitetila maineen eri osa-alueista
  • Anonyymina suoritettava itsearviointi hallitukselle, johtoryhmälle ja omistajille
  • Raporttitulokset kuvaavat selkeästi yrityksen maineen vahvuudet, heikkoudet  sekä yhteistä keskustelua ja toimenpiteitä vaativat osa-alueet

Brand Compassin sisältö Brand Compass on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. Arviointiin sisältyy noin sata kysymystä seitsemästä kategoriasta. Arviointiin voi kerätä vastauksia ilman ylärajaa yhdeltä tai useammalta vastaajaryhmältä. Brand Compass -arviointi avaa selkeästi:

  • maineen nykytilan ja tahtotilan suhteessa kilpailijoihin
  • yhteenvedon tilanteesta maineen seitsemällä osa-alueella: strategia ja uusiutuminen, kulttuuri ja johtaminen, asiakaskokemus, vastuullisuus, viestintä ja julkinen kuva, erottuminen, kasvu ja kannattavuus
  • tarkemmat vastausten tulokset osa-alueittain
  • yrityksen vahvuudet: 10 parhaat arviot saanutta kysymystä
  • yrityksen keskustelunaiheet: 10 eniten näkemyksiä jakanutta kysymystä
  • yrityksen työmaat: 10 heikoimmat arviot saanutta kysymystä

Kaksi tasoa

Silver-verkkoarviointi ja konsultoiva Gold-arviointi Brand Compass -arvioinnin voi toteuttaa kahdella tavalla:

Silver-verkkoarviointi on yhdelle vastaajaryhmälle toteutettava verkkoarviointi, josta Boardman toimittaa tilaajalle pdf-muotoisen raportin viikon sisällä arvioinnin sulkeutumisesta. Silver-arvioinnin kysymyksiä ei voi räätälöidä, eikä toteutus sisällä tulosten purkua asiakkaalle. Silver-arvioinnin hinta on 1 390€ + alv per vastaajaryhmä. 

Gold-arviointi on asiakkaan tarpeisiin räätälöity arviointi, joka sisältää sisältää arvioinnin toteuttamisen yhdelle vastaajaryhmälle, tulosten raportoinnin sekä 2h mittaisen purkutilaisuuden asiakkaan tiloissa tai etäpalaverina. Gold-arvioinnin hinta on alkaen 5 590€ + alv.

Arvioinnin räätälöinti

Arviointiin voi kutsua useita vastaajaryhmiä, joiden vastauksista koostetaan vertailunäkymiä. Brand Compassia hyödynnetään usein hallituksen ja johtoryhmän näkemysten vertailuun, sekä omistajat - hallitus - johto -kolmikannan näkemysten vertailuun. Myös esimies- ja päällikkötason toimihenkilöitä kutsutaan usein vastaamaan Brand Compass -arviointiin. Gold-arvioinnissa kysymyspatteristoa voi räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Kokonaan uusien aihealueiden lisääminen - kuten yrityksen arvojen tai liiketoimintamallin tarkempi arviointi - on mahdollista erikseen sovittaessa.

Asiantuntijat

Ohjausryhmän puheenjohtaja Aija Bärlund ja TkT Tarja Pääkkönen, Brand Compass Group, Boardman Oy