HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla 7.10.2022 Seinäjoki
7.10.2022 | Seinäjoki

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla 7.10.2022 Seinäjoki

Hallituksen rooli yritysvastuun toteuttamisessa

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla​ -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. 

Koulutus on suunnattu erityisesti hallitusten jäsenille, yrittäjille, omistajille ja johtajille sekä hallitustyöstä kiinnostuneille. 

Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin. 

Osallistujat saavat vastauksia kysymyksiin, mitkä ovat hallituksen velvoitteet yrityksen toiminnan järjestämisessä yritysvastuun näkökulmasta sekä miten hallitus voi edistää yritysvastuun valjastamista kasvun ja uusiutumisen moottoriksi.

7.10. klo 8.45 - 15.00Ilmoittaudu viimeistään 29.9.2022
480,00 €(+alv 24 %, 115,20 €)
795,00 €(+alv 24 %, 190,80 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Hinta
/

Kuvaus

Asiakkaat, kuluttajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja muut sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa ja avointa viestintää. Huolimaton toiminta vastuullisuusasioissa voi aiheuttaa merkittävän maineriskin ja vaarantaa yrityksen koko toiminnan jatkuvuuden. Suomalaiset yritykset on rankattu maailman vastuullisimmiksi, mutta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään vielä vähän pk-yrityskentässä. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja muuttaminen euroiksi sekä pitkäjänteinen sitoutuminen vastuulliseen toimintaan edellyttää kannanottoja ja yritysvastuun nostamista omistajien ja hallituksen agendalle. Vastuullinen toiminta on jo uusi normaali.

Hallituksen tehtäviin kuuluu osakeyhtiölainkin mukaan edistää huolellisesti toimien yhtiön etua ja järjestää yrityksen toiminta asianmukaisesti. Hallituksen pitää siten osata tunnistaa yrityksen toimialan ja toimintaympäristön yritysvastuuriskit sekä havaita kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hallitus myös asettaa strategiset vastuullisuustavoitteet, valvoo niiden toteutumista ja palkitsee onnistumisista.

Yritysvastuun kantaminen on aktiivista toimintaa, joka vahvistaa yrityksen mainetta, luo edellytykset liiketoiminnan menestykseen ja omistajien pitkän aikavälin tuotto-odotusten turvaamiseen. Samalla se lisää työntekijöiden, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointia. Hallituksen tehtävä on seurata yritysvastuun toteutumista muiden tärkeiden riskien ja menestystekijöiden ohella.
 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

  • Yritysvastuun käsitteet ja ajurit  
  • Lainsäädäntö, suositukset, ohjeet, politiikat   
  • Hallituksen rooli yritysvastuun toteuttamisessa
  • Miten hallitus rakentaa kilpailuetua ja kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa vastuullisella toiminnalla?
  • Case-esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja työkaluja hallitukselle

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla -koulutus kuuluu Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-koulutuksiin ja on HHJ-kurssia sekä HHJ Puheenjohtajakurssia täydentävä yhden päivän koulutus. Olet erittäin tervetullut koulutukseen, vaikka et olisikaan vielä suorittanut HHJ-kurssia tai HHJ-Puheenjohtajakurssia!

HHJ-kurssin tai HHJ Puheenjohtajakurssin käyneille koulutuksen hinta on 395 € + alv 24%. Koulutus laskutetaan koulutuspäivän jälkeen ja tarjous huomioidaan laskulla. Muista mainita HHJ-kurssiosallistumisesi ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiantuntijat

Katri Sipilä
VT, HHJ- PJ, Business CoachDeve Partners

Ohjelma ja paikka

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukaffit

09.00 Koulutuksen avaus ja esittäytymiset 

09.15 Mitä vastuullisuus tarkoittaa?   

Miksi vastuullisuus kannattaa?

10.00 Tauko 

10.10 Lainsäädäntö, suositukset, politiikat  

Rahoitus ja vastuullisuus 

10.30 Ryhmäkeskustelu 1

11.00 Tauko

11.10 Hallituksen rooli vastuullisuuden toteuttamisessa 

11.45 Lounastauko 

12.30 Yritysvastuu käytäntöön: olennaisuusanalyysi, vastuullisuusohjelma, raportointi

13.00 Case

13.45 Tauko

13.55 Ryhmäkeskustelu 2

14.25 Loppukeskustelu ja jälkitehtävä

15.00 Koulutus päättyy

Frami B Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.