Johtoryhmätyön valmennus 8.2.2022
8.2.2022 | Helsinki

Johtoryhmätyön valmennus 8.2.2022

Johtoryhmävalmennuksessa osallistujat saavat monipuolisen ymmärryksen ja käytännönläheisiä työkaluja johtoryhmän
jäsenenä toimimiseen ja johtoryhmän yhteistyön ja tuloksellisuuden tehostamiseen.

Päivän aikana tarkastellaan johtoryhmän perustehtävän, roolien ja kokoussisältöjen lisäksi johtoryhmän dynamiikkaa – luottamusta, konfliktien käsittelyä ja vastuunottoa – ja johtoryhmän vastuulla olevia systeemipäätöksiä, kuten johtamisjärjestelmän ja kyvykkyyksien kehittämistä.

8.2. klo 8.45 - 16.00
490,00 €(+alv 24 %, 117,60 €)
690,00 €(+alv 24 %, 165,60 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Hinta
/

Kuvaus

Johtoryhmätyön valmennus

Johtoryhmän perustehtävä, roolit ja kokoussisällöt
• Johtoryhmän perustehtävän ja roolien sisäistäminen on työtapojen valinnan ja työn priorisoinnin lähtökohta: Miten johtoryhmän työ järjestetään niin, että johtamisen eri näkökulmat tulevat käsitellyksi ja jokaisen johtoryhmäläisen osallisuus ja panos varmistetaan?
Johtamisjärjestelmä koko organisaation käytössä
• Yhteiset järjestelmäpäätökset ovat tavallisesti johtoryhmän vastuulla, ja niistä keskeisin on johtamisjärjestelmä. Laadukas johtamisjärjestelmä on edellytys johtamisen vaikuttavuudelle.
• Johtoryhmän vastuu jatkuu myös johtamisjärjestelmän soveltamiseen: Miten järjestelmää sovelletaan johtoryhmäläisten omissa tiimeissä ja kaikilla organisaatiotasoilla?
Organisaation kyvykkyydet
• Kyvykkyydet ovat strategian toteutumisen ytimessä, ja johtoryhmällä on niiden kehittämisessä avainasema.
• Miten kyvykkyyksien strategialähtöinen kehittäminen järjestetään niin, että koko organisaatio pääsee liikkeelle?
Suorituksen johtaminen
• Tulostavoitteet osataan määrittää koko organisaatiolle, ja ne osataan pilkkoa vastuualueittain kohtalaisen hyvin. Johtoryhmätasolla tuloksista osataan tavallisesti johtaa toimintatavoitteet, mutta mitä alemmas organisaatiossa mennään, sitä hämärämmäksi käytännön toiminnan ja suorituksen johtaminen tulee. Asia vaikeutuu edelleen muutosvauhdin kasvaessa.
• Miten johtoryhmä voi näyttää esimerkkiä ja tukea organisaatiota
suorituksen johtamisessa?
Yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut johtoryhmä
• Johtoryhmä – aivan kuin muutkin tiimit – pääsee jatkuvaan huippusuoriutumiseen silloin, kun tiimin sisäiset konfliktitilanteet
osataan käsitellä oikein ja johtoryhmäläiset luottavat toisiinsa aidosti.
• Kaikissa yhteisöissä, niin myös johtoryhmissä, on jännitteitä, jotka helposti jäävät pinnan alle. Miten varmistetaan se, että meidän johtoryhmämme käsittelee luottamukseen ja näkemyseroihin liittyvät asiat kypsästi ja eteenpäin vievästi?

Yhteistyössä

Novetos Oy

Asiantuntijat

Eerik Lundmark
Johdon konsultti, valmentajaNovetos Oy
Jukka Mannermaa
Johtamisen konsultti, valmentaja, Business CoachNovetos Oy

Ohjelma ja paikka

Johtoryhmätyön valmennus 8.2.2022

klo 8.45 Aamupala ja ilmoittautuminen
klo 9.00 Johtoryhmävalmennus osa 1:

  • Johtoryhmän perustehtävä
  • Johtamisjärjestelmä
  • Organisaation kyvykkyydet

klo 12.00 Lounas
klo 12.30 Johtoryhmävalmennus osa 2:

  • Suorituksen johtaminen
  • Yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut johtoryhmä

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Kauppakamarin koulutustilat Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki

Lisätiedot

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.