Kehityskeskustelu sujuvaksi -verkkokoulutus

Kehityskeskustelu sujuvaksi -verkkokoulutus

Kehityskeskustelu sujuvaksi  -verkkokurssi sisältää yleisimmät kehityskeskusteluasiat. Kurssin tavoitteena on selventää kehityskeskustelun tärkeyttä niin yritykselle, tiimille kuin yksilöllekin.

Kurssin tunnukset ovat voimassa 6 kuukautta.

150,00 €(+alv 24 %, 36,00 €)
200,00 €(+alv 24 %, 48,00 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot

Hinta
/

Kuvaus

Kehityskeskustelu sujuvaksi -verkkokurssi sisältää yleisimmät kehityskeskusteluasiat. Kurssin tavoitteena on selventää kehityskeskustelun tärkeyttä niin yritykselle, tiimille kuin yksilöllekin.

Kurssi antaa paljon käytännön vinkkejä sujuvan kehityskeskustelun aikaan saamiseksi. Kurssi on tuhti tietopaketti, joka sisältää hyvin jäsenneltyä tekstiaineistoa, opettavaisia kysymyksiä ja monen tyyppisiä tehtäviä, myös pohdintaan ja reflektointiin. Kurssi on moduulipohjainen ja voit käydä sitä haluamassasi järjestyksessä. Pystyt seuraamaan etenemistäsi ja keräät pisteitä. Aina moduulin suoritettuasi saat hyödyllisen palkinnon työkalupakkiisi. Kurssi sisältää seuraavat moduulit:

  • Kehityskeskusteluun valmistautuminen
  • Kehityskeskustelun johdanto
  • Katsanto edelliseen kauteen
  • Työympäristö
  • Katsanto seuraavaan kauteen
  • Osaaminen ja kehittyminen
  • Seuranta

Kehityskeskustelu on tärkeä osa johtamisjärjestelmää, jolla vaikutetaan sitoutumiseen ja tuloksiin. Kehityskeskusteluissa on kyse suorituksen johtamisesta ja se on esimiehen ja työntekijän/työryhmän välinen luottamuksellinen keskustelu.

Tässä kurssissa käydään läpi kehityskeskustelun kulku pääpiirteittäin. Vaikka osa asioista on kirjoitettu esimiehen näkökulmasta, kehityskeskustelukurssi sopii koko henkilöstölle. Onhan keskustelun onnistumiseksi tärkeä tuntea myös keskustelukumppanin panos ja tavoite keskusteluissa.