NIS2-direktiivi – mitä vaatimuksia on tulossa yrityksille ja organisaatioille 13.5.2024

Etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti

EU:n kyberturvadirektiivin NIS2 soveltaminen alkaa syksyllä 2024. Direktiivin tavoitteena on kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen koko EU:n alueella. NIS2-direktiivi korvaa aikaisemman verkko- ja tietoturvadirektiivin NIS1.

NIS2 tuo uusia vaatimuksia yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimijoiden kyberturvallisuuden ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Tervetuloa kuulemaan, millaisia velvoitteita NIS2 tuo ja miten uuden direktiivin vaatimuksiin kannattaa valmistautua!

Kouluttajana tieto- ja teknologia-asiantuntija Jarkko Koivuniemi, MediaBot Oy.

Tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi, 2022/2555) velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä tämän vuoden aikana. NIS2-direktiivi korvaa aikaisemman verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi, 2016/1148). NIS2-direktiivin tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.10.2024 mennessä ja säännösten soveltaminen alkaa 18.10.2024.

Uudessa laissa säädettäisiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimijoiden kyberturvallisuuden riskienhallinta- ja raportointivelvoitteista. Julkishallinnon osalta velvoitteista säädettäisiin myös julkisen hallinnon tiedonhallintalaissa. Soveltamisala on nyt laajempi kuin NIS1-direktiivissä ja se koskee uusia sektoreita.

Saat perustiedot NIS2-direktiivin sisällöstä ja vaatimuksista.

Koulutuksen jälkeen tiedät, miten uuden direktiivin vaatimuksiin kannattaa valmistautua.

NIS2-direktiivin piiriin kuuluvien kriittisten toimialojen edustajat: 

 • julkishallinto
 • energia-ala (mm. vety- ja latauspisteiden palveluntarjoajat, jätevesihuolto)
 • digitaalinen infrastruktuuri (tele, luottamuspalvelut, CDN, konesalit)
 • tieto- ja viestintätekniikan (TVT) palveluiden hallinta
 • avaruusala
 • posti- ja kuriiripalvelut
 • jätehuolto
 • kemikaalien valmistus, tuotanto ja jakelu 
 • elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu
 • digitaalisen palvelun tarjoajat
 • tutkimustoiminta.

8.50
Yhteyden avaus

9.00

 • Johdanto ja tausta
  • Kansallinen kyberturvallisuusstrategia
 • Mikä on NIS2-direktiivi?
  • Tilannekuva
  • Mitkä toimialat kuuluvat direktiivin piiriin
  • Aikaisempi verkko- ja tietoturvadirektiivi (2016/1148/EU)
 • Keskeiset velvoitteet ja niiden valvonta
 • Nykytila ja arviointi, tausta
  • Eri alojen huomiot
  • Vaikutukset ja hyödyt
 • Miten yritykset ja organisaatiot voivat valmistautua NIS2-direktiiviin?
  • NIS2-direktiivin vaatimukset, sektorikohtaiset lait
  • Tietoturvavaatimukset ja missä muualla?
  • Valvonnan järjestäminen ja ilmoitusvelvollisuus
 • Tietoturvaloukkauksia tutkiva yksikkö
 • Vaikutukset ja riskienhallinta
  • Suositus kyberturvallisuuden riskienhallinnan toimenpiteistä
  • Tietoturvan riskienhallinta
 • Kyberturvallisuuspoikkeamien ja -kriisien hallintasuunnitelma
 • Tiedonhallinnon muutostarpeet
 • Riskienhallintavelvoitteiden vaikutukset eri sektoreille
 • Ennakko- ja jälkivalvonta – velvoitteet ja sanktiot?
 • Aikataulu ja siirtymäaika
 • Yhteenveto ja keskustelu

12.00
Koulutus päättyy 

Jarkko Koivuniemi
Partner, tieto- ja teknologia-arkkitehtiMediaBot Oy

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

NIS2-direktiivi – mitä vaatimuksia on tulossa yrityksille ja organisaatioille 13.5.2024

Etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti
Jarkko Koivuniemi: NIS2-direktiivi – mitä vaatimuksia on tulossa yrityksille ja organisaatioille 13.5.2024.
Aika
13.5. klo 9.00 - 12.00
Jäsenetuhinta
450,00 €
(+alv 24 %, 108,00 €)
Hinta
650,00 €
(+alv 24 %, 156,00 €)
Tapahtumamuoto
etätoteutus

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.