Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehet Kirsi Parnila ja Kati Mattinen

Asiakaspalautetta

 • "Ajankohtaisia muutoksia selkeästi avattuna ja esimerkein kuvattuna."
 • "Mielekästä kuunnella kun ammattilaiset puhuvat asiaa."
 • "Hyvät puhujat ja edettiin rauhallisesti ja tilaisuuden aikana sai esittää kysymyksiä."
16.3.2023 | Helsinki

Palkanlaskijan päivä 16.3.2023

4.5 Tuotearvioiden keskiarvo 4.5 tähteä
Myös etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti

Palkanlaskijan päivässä saat tietoa ajankohtaisista lakiuudistuksista ja palkanlaskennassa esiin nousevista aiheista. Asioita käydään läpi nimenomaan palkanlaskennan näkökulmasta. 

Koulutuksen aiheita ovat:

 • ajankohtaisia lakimuutoksia
 • osa-aikatyö
 • työaika-asiaa
 • kysymyksiä luontoiseduista
 • vuosilomalain mukainen työssäolon veroinen aika
 • työssäolon veroinen aika 35 tunnin ansaintasäännössä
 • päällekkäiset poissaolot
 • säästövapaa.

Voit lähettää kysymyksiä jo etukäteen käsiteltävistä aiheista kouluttajille. Asiantuntijoina ovat lakimiehet Kati Mattinen ja Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista.

16.3. klo 9.00 - 15.45
590,00 €(+alv 24 %, 141,60 €)
786,00 €(+alv 24 %, 188,64 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Hinta
/

Kuvaus

Palkanlaskijan päivässä käsitellään ajankohtaisia lakiuudistuksia ja palkanlaskennassa esiin nousevia aiheita, joita käydään läpi nimenomaan palkanlaskennan näkökulmasta.

Voit lähettää kysymyksiä jo etukäteen käsiteltävistä aiheista kouluttajille!

Asiantuntijat

Kati Mattinen
lakimiesHelsingin seudun kauppakamari
Kirsi Parnila
LakimiesHelsingin Kamari Oy

Ohjelma ja paikka

8.30
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Ajankohtaisia lakimuutoksia, mm.

 • 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä koskevat muutokset
 • työsopimuslain muutokset

Osa-aikatyö, mm.

 • osa-aikainen sairauspoissaolo
 • osittaiset perhevapaat
 • lyhennetty työaika työaikalaissa
 • vaihtelevan työajan sopimukset

Työaika-asiaa, mm.

 • lisätyö ja ylityö
 • liukuva työaika ja joustotyöaika

Kysymyksiä luontoiseduista, mm.

 • luontoisedut poissaolon aikana
 • luontoiseduista sopiminen

Lakimies Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamari

12.00-12.45
Lounastauko

12.45
Vuosilomalain mukainen työssäolon veroinen aika käytännön esimerkein

 • Poissaoloaika, josta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa
 • Sairaus ja tapaturma
 • Perhevapaat
 • Opintovapaa
 • Lomautus
 • Reservin harjoitus tai ylimääräinen palvelu
 • Julkisen luottamustehtävän hoitaminen tai todistajana kuuleminen
 • Työssäolon veroinen aika työehtosopimuksissa
 • Poissaolot, jotka eivät kerrytä lomaa

Työssäolon veroinen aika 35 tunnin ansaintasäännössä

Päällekkäiset poissaolot

 • Vuosiloma perhevapaan aikana
 • Vuosiloma muun poissaolon aikana
 • Eri syistä johtuvat päällekkäiset poissaolot 
 • Vuosiloma irtisanomisaikana

Säästövapaa

 • Vuosiloman säästäminen ja pitämisen pelisäännöt
 • Lomapalkka säästövapaatilanteessa

Lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamari

15.45
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu, 12.00-12.45 lounastarjoilu, 14.00 kahvitarjoilu.

 

 

Kauppakamarin koulutustilat Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki

Lisätiedot

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.