Tuotearvioiden keskiarvo 4.5 tähteä

Palkanlaskijan päivä 22.5.2024 Seinäjoki

Myös etä

Tervetuloa vuosittaiseen Palkanlaskijan päivään! 

Käsittelemme päivän aikana työsuhteen päättymistä palkanlaskennan näkökulmasta sekä erilaisia osa-aikatyön mahdollisuuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi luvassa on kattava paketti vuosiloma-asioista.

Tämä koulutus on hyödyllinen laajalle joukolle ammattilaisia, jotka työskentelevät eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä, mutta joilla kaikilla on yhteinen tarve ymmärtää työlainsäädännön muutoksia ja niiden soveltamista käytännössä.

Kaiken kaikkiaan koulutus tarjoaa arvokkaita tietoja ja taitoja, jotka auttavat palkanlaskijoita ja HR-ammattilaisia hallitsemaan työlainsäädännön muutoksia ja niiden soveltamista työelämässä. 

Kouluttajana Kirsi Parnila, johtava juristi, Helsingin seudun kauppakamari

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma:

Työsuhteen päättyminen palkanlaskennan näkökulmasta:

-Irtisanominen ja siihen liittyviä erityisiä irtisanomisaikoja

 • Erityiset irtisanomissuojat
 • Luontoisedut ja henkilökuntaedut irtisanomisaikana

-Muutosturva

 • Työllistymisvapaat
 • Muutosturva 55 vuotta täyttäneelle henkilölle
 • Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto
 • Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

-Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja vahingonkorvaus

-Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Osa-aikatyömahdollisuudet

 • sosiaalisista ja taloudellisista syistä
 • osittaiselle eläkkeelle siirryttäessä
 • osasairauspäivärahakausi
 • lyhennetty työaika 55 vuoden iässä

Vuosiloma-asioita

-Loman ansainta

 • Lomautusten vaikutus loman ansaintaan ja lomapalkan laskemiseen
 • Sairauspoissaolot ja vuosiloma; 
 • loman ansainta, lisävapaapäivät
 • loman siirtäminen sairauden vuoksi
 • osasairauspäiväraha ja palkanmaksu eri tilanteissa

-Loman antaminen

 • työnantajan määräämänä, sopimismahdollisuudet ja rajat, 
 • päällekkäiset ja peräkkäiset poissaolot, 
 • loman maksaminen rahana

-Lomapalkan määräytyminen muutostilanteissa

 • palkan ja työajan muutos
 • palkkaustavan muutos
 • loman ansaintasäännön muutos

Koulutuksen hyödyt:

1.       Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa työlainsäädännön muutoksista. Tämä tieto on erityisen tärkeää palkanlaskijoille, jotta he voivat varmistaa, että työnantaja tai asiakasyritykset noudattavat voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

2.       Koulutus tarjoaa palkanlaskijoille mahdollisuuden päivittää ammattitaitoaan ja pysyä ajan tasalla alan parhaiden käytäntöjen kanssa.

3.       Koulutuksessa käsiteltävät usein kysytyt kysymykset ja oikeuskäytännöt auttavat palkanlaskijoita ymmärtämään, miten teoria sovelletaan käytäntöön, ja tarjoavat konkreettisia esimerkkejä todellisista tilanteista. 

4.       Ymmärtämällä uusia säännöksiä ja niiden soveltamista käytännössä, organisaatiot voivat välttää rikkomuksia ja niihin liittyviä seuraamuksia. 

Kaiken kaikkiaan koulutus tarjoaa arvokkaita tietoja ja taitoja, jotka auttavat palkanlaskijoita ja HR-ammattilaisia hallitsemaan työlainsäädännön muutoksia ja niiden soveltamista työelämässä.

Kohderyhmä: 

Tämä koulutus on hyödyllinen laajalle joukolle ammattilaisia, jotka työskentelevät eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä, mutta joilla kaikilla on yhteinen tarve ymmärtää työlainsäädännön muutoksia ja niiden soveltamista käytännössä.

1.       Palkanlaskijat ovat ensisijainen kohderyhmä, koska koulutus tarjoaa heille erityistä tietoa ja taitoja, jotka ovat olennaisia heidän työssään. Palkanlaskenta vaatii tarkkaa tietämystä työlainsäädännöstä, ja tämä koulutus auttaa heitä pysymään ajan tasalla lainsäädännön muutoksista.

2.       Henkilöstöhallinnon ammattilaiset

3.       Esihenkilöt

4.       Pienyritysten omistajat: Erityisesti niille, joilla ei ole omaa HR-osastoa. 

Esitietovaatimukset: 

-         Kurssi on tarkoitettu täydennys- ja kertauskurssiksi palkanlaskennassa tai esihenkilötyössä toimiville. 

klo 9.55 Mahdollisten etälinjojen avaus
klo 10.00 Koulutus alkaa
klo 12.00 Lounas ravintola Miitissä
klo 14.00 Kaffitauko
klo 16.00 päivä päättyy

Kirsi Parnila
Kirsi Parnila
Johtava juristiHelsingin Kamari Oy

Ei ollut mitään turhaa sisältöä, täyttä asiaa kaikki.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus muuttaa koulutus täysin etätoteutukseksi tai peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Tuotearvioiden keskiarvo 4.5 tähteä

Palkanlaskijan päivä 22.5.2024 Seinäjoki

Myös etä
Palkanlaskijan päivä Seinäjoella
Aika
22.5. klo 10.00 - 16.00
Sijainti
Seinäjoki Areena , Seinäjoki
Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki
Jäsenetuhinta
420,00 €
(+alv 24 %, 100,80 €)
Hinta
590,00 €
(+alv 24 %, 141,60 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.