Yritysjärjestelyjen verotus – yhtiön ja omistajan näkökulma

Sami Tuominen, Ville Alahuhta

Tulossa

Käsikirja yrityksen ja sen omistajan verotuksesta yritysjärjestelytilanteessa.

Tämä teos kuvaa napakasti, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi erilaisten yritysjärjestelytilanteiden verokohtelun niin mukana olevien yhtiöiden kuin niiden omistajienkin kannalta. Teos auttaa ymmärtämään, kuinka yritystä ja toisaalta yrityksen omistajaa verotetaan yritysjärjestelyn eri vaiheissa ja miten erilaisilla lainsäätäjän mahdollistamilla ratkaisuilla sekä ennakollisella suunnittelulla voidaan pienentää verorasitusta tai jopa välttää se kokonaan.

Yritysjärjestely on yhtiö- ja vero-oikeudellinen termi, joka tarkoittaa yrityksen sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa tai osakevaihtoa.

Moni yritys on elinkaarensa aikana osallisena jossakin yritysjärjestelyssä. Yritysjärjestelyt ajankohtaistuvat erityisesti yritysten kasvaessa ja niiden toteuttaessa erilaisia omistusjärjestelyjä, kuten yritysostoja. Myös toiminnan tehostaminen, uuden liiketoiminnan aloittaminen tai vanhan lopettaminen sekä omistussuhteissa tapahtuvat muutokset voivat edellyttää erilaisia toimenpiteitä haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi.

Usein verotus on avainasemassa, kun valitaan tarkoituksenmukaisimpia työkaluja yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi. Yritysjärjestelyjen sisältämien verokustannusten tunnistaminen, järjestelyn optimointi sekä välittömän verokustannuksen että liiketoiminnan näkökulmasta kuten myös veroriskien tunnistaminen vaikuttavat suoraan yrityksen ja sen omistajien tuloihin, menoihin ja varallisuuteen. Lisäksi verotuksellisesti epätarkoituksenmukainen toimi voi aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä verokustannuksia.

Teos auttaa varautumaan ennakolta yritysjärjestelyjen veroseuraamuksiin ja välttämään järjestelyihin liittyvät sudenkuopat. Lisäksi se esittelee verotuksellisesti parhaita ratkaisuja sekä yrityksen että omistajan näkökulmasta. Kirja vastaa muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi yritysjärjestelyjä tehdään? Mitä niillä tavoitellaan?
  • Kuinka yritysjärjestelyjä verotetaan?
  • Mikä merkitys yritysjärjestelyllä on järjestelyyn osallisille yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille erityisesti verotuksen kannalta?
  • Kuinka yritysjärjestelytilanteisiin voi ja kannattaa varautua ennakolta?- Kuinka yrityksen ja sen omistajan verokustannus voidaan optimoida yritysjärjestelytilanteessa?
  • Kuinka verotus tulisi huomioida yrityksen toiminnassa yritysjärjestelyn jälkeen?

Teos on helppolukuinen ja siinä on sopiva määrä kuvallisia ja laskennallisia esimerkkejä, jotka auttavat hahmottamaan eri tilanteita ja niistä aiheutuvia verokustannuksia. Teos on laadittu nimenomaan käytännön näkökulmasta yritysjärjestelyjen suunnittelua ja toteuttamista silmälläpitäen. Kirjassa on otettu huomioon uusin verotus- ja oikeuskäytäntö. Siinä on lisäksi oma englanninkielinen kappale, jossa on tiivistetysti mutta kattavasti kuvattu kaikki em. yritysjärjestelyt ja niiden veroseuraamukset kohdeyhtiön ja omistajan kannalta. Mukana on myös kätevä englanninkielinen sanasto. Englanninkielisestä kappaleesta ja sanastosta on apua suomalaisen verojärjestelmän selostamisessa esimerkiksi ulkomaisille omistajille, sijoittajille tai yhteistyökumppaneille.

Kirja sopii erinomaisesti työkaluksi kirjanpitäjille, asianajajille, konsulteille, tilintarkastajille, yritysten in house -veroasiantuntijoille ja muille verotuksesta kiinnostuneille. Se toimii myös erinomaisena käsikirjana ja hakuteoksena, jonka avulla on helppo selata lähteitä lisätiedon löytämiseksi. Englanninkielinen osio auttaa myös suomea taitamatonta ymmärtämään Suomen verojärjestelmän yritysjärjestelytilanteet.

Kirjasta on tulossa myös aina ajantasainen sähköinen versio.

ISBN9789522464705
Kirjastoluokka33.25
KustantajaHelsingin Kamari Oy
Painos1.
Painovuosi2024
Saatavuus5/2024
Sivumäärän. 250
Tuotteen tiedotsid.
Sami Tuominen
Tax PartnerAsianajotoimisto Merilampi Oy
Ville Alahuhta
Ville Alahuhta
Head of TaxBird & Bird Asianajotoimisto Oy

Yritysjärjestelyjen verotus – yhtiön ja omistajan näkökulma

Sami Tuominen, Ville Alahuhta

Tulossa
Yritysjärjestelyjen verotus – yhtiön ja omistajan näkökulma
Jäsenetuhinta
60,00 €
(+alv 10 %, 6,00 €)
Hinta
80,00 €
(+alv 10 %, 8,00 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot