Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 9.9.2013


Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun kauppakamari ja sen tytäryhteisöt (ml. Helsingin Kamari Oy)

Yhteystiedot

Kalevankatu 12
00100 Helsinki
puh. (09) 228 601
kauppakamari(at)helsinki.chamber.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Viestintäpäällikkö Essi Lindqvist

Yhteystiedot

Kalevankatu 12, 00100 Helsinki
puh. (09) 228 601
essi.lindqvist(at)chamber.fi

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kauppakamarilaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, tutkimustoiminta ml. hankeraportointi ja palveluiden sekä julkaisujen markkinointi. Käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija ja luottamustoiminnan hoitamiseksi tai henkilön auktorisoimiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi sekä Euroopan komission Enterprise Europe Network –yksiköltä edellyttämät toimet .  Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai perimisen sekä kyselyjen, tilastojen tutkimusten suorittaminen.

Rekisterin tietosisältö

Edellä mainittujen henkilöiden nimi, tehtävä tai asema, osoite ja muut yhteystiedot sekä sidostyhmäsuhteen hoitamiseksi tapeelliset tiedot. Rekisteriin talletetaan tarvittaessa esimerkiksi henkilön syntymäaika, henkilötunnus ja kieli. Tietoja voidaan tallentaa  henkilöiden kauppakamarin verkkosivujen käyttötavoista ja käyttömääristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja luotettavista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden hoitamista ja tutkimustoimintaa varten. Lisäksi rekisteriin sisätyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 ja 16 §:n mukaisesti siltä osin kuin kyseessä on Helsingin seudun kauppakamarille uskotun julkisen tehtävän hoitamistavarten kerätty tieto.Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26 ja 28 §).Tietoja pyydetään Helsingin seudun kauppakamarista yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Helsingin seudun kauppakamarille yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään valvotuissa ja suojatuissa olosuhteissa.

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

Lisätään tuotetta koriin...
Käsitellään kuponkia...
Lisätty koriin
maksuton
Tuote
Määrä
  Tuotteen hintaan lisätään voimassaoleva alv