Vastuullinen liiketoiminta -verkkokurssit

CRnet-verkkokurssivalmennukset tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden opiskeluun ja uusien tietotaitojen hankintaan. Verkkokurssit on laadittu kompakteiksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät vastuullisen liiketoiminnan keskeisimmät aihealueet ja uusimmat tiedot niin Suomesta, Euroopasta kuin globaalistikin.

Verkkokurssin suunnittelusta sekä palvelujen toteutuksen valvonnasta vastaa TkT Tuula Pohjola. Yhteistyökumppani CRnet Oy. Hinta koskee yhtä kurssia/henkilö.

190,00 € (+alv 24 %, 45,60 €)
Jäsenetuhinta:
160,00 € (+alv 24 %, 38,40 €)

Tilaa uutiskirje

Yrityskohtaiset koulutukset | Kauppakamarin Koulutus

Kuvaus

Yksityiskohdat

1. Vastuullinen liiketoimininta -verkkokurssi

Mitä on vastuullinen liiketoiminta? Ekonomiaa ja ekologiaa mutta myös hyvää johtamista ja paikallista toimintaa sekä globaalia näkökulmaa liiketoimintaan.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten talous- ja ympäristöasiat saadaan tasapainoon?
> Voiko työtyytyväisyyttä kuitenkaan mitata luotettavasti?
> Onko kestävä kasvu mahdollista?


2. Kestävä vihreä talous -verkkokurssi

Kestävä vihreä talous Kestävä (vihreä) talous sisältää taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ulottuvuuden.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten globaali talous vaikuttaa yritysten talous- ja ympäristöasioihin?
> Miten ilmastonmuutos muuttaa maailmantaloutta?
> Mikä on uutta talousajattelua?


3. Vastuullisen liiketoiminnan mittarit ja indikaattorit -verkkokurssi

'Mitä ei mitata, sitä ei voi johtaa' - ja tästä syystä myös vastuulliselle liiketoiminnan tuloksia pitää mitata.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Mitkä ovat keskeisimmät talousvastuun mittarit ja indikaattorit?
> Mitkä ovat keskeisimmät ympäristövastuun mittarit ja indikaattorit?
> Mitkä ovat keskeisimmät henkilöstövastuun mittarit ja indikaattorit?


4. Ympäristöjohtaminen -verkkokurssi

Ympäristöjohtaminen terminä lanseerattiin 1990-luvun alkupuolella. Ympäristöjohtamisen toimenpiteet ovat huomattavasti vanhempia - aiemmin puhuttiin yritysten ympäristösuojelusta.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Mitkä ovat ympäristöjohtamisen keskeiset kulmakivet?
> Miten ympäristöjohtaminen integroidaan muuhun johtamisjärjestelmään?
> Miten liitetään yhteen talous- ja ympäristöasiat?

5. Energian ja materiaalitehokkuus -verkkokurssi

Energia- ja materiaalitehokkuus ovat erittäin ajankohtaisia aiheita kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa ympäri maailmaa. On kysymys resursseista ja niiden riittävyydestä.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten yritys voi parantaa energiaviisauttaan?
> Entä mikä energialähde on vähäpäästöisin –vai onko sellaisia lainkaan?
> Kuinka parhaiten organisoidaan materiaalien kierrätys ja sivuvirtojen loppusijoitus?


6. Hiilijalanjäljen laskenta -verkkokurssi

Hiilijalanjäljen laskenta Ekologinen jalanjälki, ekologinen selkäreppu, ympäristökuormitukset - ja hiilijalanjälki. Ympäristölaskennan mittareilla on ollut niiden lyhyen historian aikana monta nimitystä.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten hiilijalanjälki pitäisi laskea?
> Pysytäänkö vain omassa organisaatiossa vai lasketaanko mukaan myös toimitusketjun kasvihuonekaasupäästöt?
> Mihin näitä päästömääriä suhteutetaan – vai suhteutetaanko lainkaan?
> Miten hiilijalanjäljestä pitäisi viestiä?


7. Kiertotalous -verkkokurssi

Kiertotalous on yksi 2015 keskusteluun nostetuista toimintamalleista. Kiertotalous tähtää yhteiskunnan eri sektoreiden toimijoiden optimaaliseen energia- ja materiaalitehokkuuteen kohtuullisilla kustannuksilla.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Kuinka ’teollinen ekosysteemi’ toimii?
> Miten rakennetaan kiertotalousmalli, joka optimaalisesti hyödyntää käytettävissä olevia resursseja?
> Kiertotalouden käytännön mahdollisuudet ja haasteet


8. Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus -verkkokurssi

Työssä jaksaminen ja työurien pidentäminen ovat tämän päivän haasteet suomalaisisa yrityksissä ja organisaatioissa. Miten päästään sanoista tekoihin - se lienee nyt polttavin kysymys yrityksissä.

Kurssi sisältää työhyvinvoinnin, työterveys- ja työturvallisuusasioiden perusteet sekä runsaasti ajankohtaisia lähteitä oman tietotaitotason ylläpitoon.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten työterveys ja työturvallisuus ovat osana yrityksen operatiivista toimintaa?
> Miten TTT-asiat mitataan ja raportoidaan?
> Miten parannetaan organisaation työhyvinvointia ja edistetään työssäjaksamista?


9. Vastuullisuusviestintä -verkkokurssi

Yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat olleet osana johtamisen oppikirjoja koko 2000-luvun. Käytännössä vastuullisuusviestintä ei ole kuitenkaan kovin monen organisaation päivittäisellä työlistalla - korkeintaan tehdään vuosittain yhteiskuntavastuun raportti.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Mitä viestitään ja miten viestitään vastuullisesta liiketoiminnasta?
> Vastuullisen liiketoiminnan sisäinen ja ulkoinen viestintä: mitä ja kenelle?
> Miten saadaan aikaan dialogia sidosryhmien kanssa?


10. Monikulttuurinen työyhteisö -verkkokurssi

Monikulttuurinen työyhteisö on rikkaus mutta se on usein myös hyvin haasteellinen ympäristö toimijoilleen. Kurssin avulla tutustutaan moninaisen ja monikulttuurisen työyhteisön yhdenvertaisuuteen, vuorovaikutukseen ja tuottavuuteen.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Mitä ovat moninaisuuteen liittyvien ajattelutapojen perusteet?
> Mitä ovat moninaisuuden käsitteet mm. kulttuurierot, niille annetut merkitykset ja niiden vaikutus työyhteisöön?
> Mikä on moninaisuusosaamisen rooli kilpailukyvyssä?


11. Vastuullinen hankintatoimi -verkkokurssi

Hankintatoimi on monen yrityksen merkittävin - ja ehkä haavoittuvinkin - operatiivinen toiminta. Jopa 60 % taloudellista resursseista on linkittynyt hankintatoimeen. Vastuullinen hankintatoimi on yhteistyötä ja kumppanuutta - ei loputonta kilpailuttamista.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten rakennetaan toimiva ja tehokas hankintatoimi?
> Mitkä ovat kumppanuuksien tärkeimmät tekijät?
> Mitä hankintatoimessa pitää mitata ja miten pitää palkita toimijoita?


12. Vastuullinen toimitusketju -verkkokurssi

Vastuullinen toimitusketju on osoittautunut monelle yritykselle hyvin haasteelliseksi osaksi toimintaa: miten voidaan pitkissä toimitusketjuissa todentaa jokaisen toimijan vastuullisuus talous-, ympäristö- ja henkilöstöasioissa.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

> Miten vuorovaikutteisia toimintamalleja sovelletaan tilaus-toimitusketjujen kehittämisessä?
> Miten arvioidaan toimittajien talousasioiden vastuullisuutta?
> Miten arvioidaan toimittajien ympäristö- ja turvallisuusasioita?
> Miten arvioidaan toimittajien johtamismenettelyjä ja henkilöstön työhyvinvointia?

Aikataulu

Asiantuntijat

Paikka

Lisätiedot

Lisätiedot

Koulutustyyppi Verkkokurssi
Aihealueen tarkenteet Johtaminen, Ympäristö ja asuminen

Liittyvät tuotteet