Pirjo Anneli Savolainen

Pirjo Anneli Savolainen

Koulutus on tuonut sekä minulle että tiimilleni sitä oikeaa ja ajantasaista tietoa

Missä koulutuksissamme olet käynyt?

Viimeksi kävin syyskuussa Suuri palkkapäivä -koulutuksessa. Ennen esimiesasemaani osallistuin palkkahallintoon ja työsuhdeasioihin liittyviin koulutuksiin. Nyt olen osallistunut vero- ja ennakkoperintäpäiviin sekä Suureen palkkapäivään.

Muutamana vuotena osallistuimme myös Palkanlaskenta-laivaseminaariin, joka on aina keväisin.

Miksi olet osallistunut juuri kauppakamarin koulutuksiin?

Teillä on asiansa osaavat luennoitsijat, se on tärkeää. Kuivastakin asiasta saadaan esimerkkien avulla mielenkiintoinen. Kauppakamarin kouluttajat ovat huippuja ja lisänä on ulkopuolisia osaajia, jotka tuovat oman näkemyksensä asiaan. Arvostan heidän ammattitaitoaan, saan heiltä tärkeää ja tarpeellista tietoa muuttuvista asioista etukäteen.

Mikä tilaisuudessa / sisällössä oli parasta?

Koulutusten ajankohtaisuus, siinä on uusi ja tuleva lainsäädäntö, josta on hyvä kuulla aina etukäteen. Koulutus tukee työssä selviytymistä. Hyvä koulutuspäivä sisältää värikkäitä esimerkkejä ja faktatietoa.

Vaikka paperittomuus puhuttaa, niin kyllä hyvä materiaali on myös tärkeä. Siihen voi tehdä merkintöjä ja palata asiaan myöhemmin.

Mitä hyötyä olet saanut koulutuksista ja/tai verkostoitumistilaisuuksista?

Kyllä koulutus on tuonut sekä minulle että tiimilleni sitä oikeaa ja ajantasaista tietoa.

Nykyisin suositaan paljon verkon yli kouluttautumista, mutta kyllä se on niin, että kun tulet paikan päälle, niin silloin sinulla on varattuna se aika, paikka, ruoka ja koulutuksen anti. Se on mahtavaa, siellä ei ole muita häiriötekijöitä, voi keskittyä asiaan ja esittää myös kysymyksiä asiantuntijoille.

Miten olet hyödyntänyt koulutuksen antia työssäsi?

Otan aina palkka- ja työsuhdekoulutusten keskeiset lainsäädäntömuutokset esiin työtekijöidemme kanssa. Käymme ne läpi pohtien mitä ne tarkoittavat meidän organisaatiossamme ja muutamme ohjeistuksiamme tarpeen mukaan.

Hyvä esimies mahdollistaa ammattilaisilleen kouluttautumisen, jotta koko tiimi selviytyy työssään paremmin ja voi kehittyä osaajana. Kouluttautumisen mahdollistaminen myös sitouttaa henkilöstöä.

Muuta vapaata palautetta

Tutuilta ja turvallisilta kouluttajilta voi aina kysyä lisää jälkikäteenkin (Plusterveys on Helsingin seudun kauppakamarin jäsen ja neuvonta sisältyy jäsenmaksuun).

Saan teiltä aina ajankohtaista tietoa tulevasta, täsmätietoa. Työelämä on niin kiireistä ja siinä on paljon katkoksia. Koulutuspäivässä voi keskittyä asiaan, arvostan luennoitsijoiden ammattiaitoa.

Verkostoituminen on myös mukavaa, usein tapaan tuttuja, entisiä kollegoita. Pidän myös tilaisuuksien ennakkoilmoittautumismahdollisuudesta.