Muutosturva nopeuttaa irtisanotun uudelleentyöllistymistä

Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun työntekijän pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, oikeus koulutukseen sekä työllistymisvapaa. 

Työnantaja ja TE-palvelut antavat irtisanotulle työntekijälle tukea työnhakuun ja mahdollisimman nopeaan uudelleentyöllistymiseen. Irtisanotulla on oikeus henkilökohtaiseen, TE-toimiston kanssa tehtävään työllistymissuunnitelmaan, jossa sovitaan työllistymistä parhaiten edistävistä tehtävistä ja palveluista.

Työllistymissuunnitelman laatimiseen, työnhakuvalmennukseen, työvoimakoulutukseen ja uudelleensijoittumisvalmennukseen käytetty aika on palkallista vapaata.

Laajennettu muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Laajennettu muutosturva on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille. Sen tavoitteena on edistää nopeaa työllistymistä sekä parantaa asemaa työmarkkinoilla.

Laajennettuun muutosturvaan on oikeutettu, jos

  • on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä
  • työsopimus on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen
  • työsuhde irtisanovan työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään viisi vuotta enintään 30 päivän keskeytyksin
  • on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

Laajennettuun muutosturvaan kuuluu keskimääräistä kuukausipalkkaa vastaava muutosturvaraha, muutosturvakoulutus sekä pidennetty työllistymisvapaa.

Muutosturvakoulutus auttaa työllistymään

Työnantajalla on lakisääteinen velvoite mahdollistaa ja kustantaa irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää koulutusta, mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

TE-toimisto hankkii muutosturvakoulutuksen, jonka arvo voi vastata enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa. Koulutuksella voidaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja varmistaa, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Kauppakamari tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ammattitaitoa kehittävään kouluttautumiseen. Voit valita tarpeesi mukaan etäkoulutuksia, omaan tahtiin suoritettavia verkkokoulutuksia sekä sertifioivia Ajokortti-koulutuksia. 

Kausikortti alkaen 1490 eur

Kausikortilla voit osallistua 10 etäkoulutukseen/vuosi. Voit valita koulutuksia useista eri aihealueista, kuten johtaminen, HR, taloushallinto, myynti ja markkinointi, kirjanpito ja juridiikka. Kausikortti mahdollistaa suunnitelmallisen opiskelun työllistymisesi tueksi. 

KoulutusOnline alkaen 649 eur

KoulutusOnline mahdollistaa opiskelun juuri silloin, kun se sinulle sopii. KoulutusOnline sisältää noin 400 verkkokoulutusta, joista voit valita kaikki itsellesi sopivat ja sinua kiinnostavat. Aiheina mm. työsuhde ja HR, kansainvälistyminen, digi- ja työelämätaidot, johtaminen ja talous. 

Ajokortti-koulutukset alkaen 790 eur

Ajokortti-koulutukset sopivat niin uusiin tehtäviin suuntaaville kuin osaamistaan syventäville. Koulutusaiheina ovat mm. kirjanpito, projektihallinta, myynti, arvonlisäverotus ja työsuhde. Peruskoulutuksissa ja syventävissä koulutuksissa saat erinomaiset valmiudet suoriutua aihealueen tehtävistä. 


Olemme mielellämme avuksi, mikäli kaipaat apua koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä myynti@helsinki.chamber.fi