Miten kehittää valmentavaa johtamista?

Valmentava eli coachaava johtamistyyli on moderni ja tehokas tapa johtaa tiimejä ja organisaatioita. Se keskittyy työntekijöiden kehittämiseen, motivointiin ja sitouttamiseen.


Valmentavan johtamisen periaatteet

Valmentava johtaminen perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja jatkuvaan oppimiseen. Se eroaa perinteisestä johtamistyylistä, jossa johtaja antaa käskyjä ja odottaa niiden noudattamista. Coachaava johtaja toimii enemmän mentorina ja tukijana.

Valmentavan johtamisen tärkeimpiä periaatteita ovat:

 • Kuunteleminen: Aktiivinen kuuntelu on avainasemassa.
 • Kysymysten esittäminen: Hyvät kysymykset auttavat työntekijöitä löytämään omat ratkaisunsa.
 • Palautteen antaminen: Rakentava palaute auttaa kehittämään osaamista.

Harjoittele aktiivista kuuntelua

Aktiivinen kuuntelu on yksi tärkeimmistä taidoista valmentavassa johtamisessa. Se tarkoittaa, että kuuntelet työntekijöitäsi keskittyneesti ja ilman keskeytyksiä. Tämä luo luottamusta ja osoittaa, että arvostat heidän näkemyksiään.

Voit harjoitella aktiivista kuuntelua seuraavilla tavoilla:

 • Pidä katsekontakti.
 • Vältä keskeyttämistä.
 • Toista kuulemasi omin sanoin varmistaaksesi ymmärryksen.

Esitä voimakkaita kysymyksiä

Voimakkaat kysymykset ovat kysymyksiä, jotka auttavat työntekijöitä ajattelemaan syvällisemmin ja löytämään omat ratkaisunsa. Ne eivät ole kyllä/ei-kysymyksiä, vaan avoimia kysymyksiä, jotka rohkaisevat pohdintaan.

Esimerkkejä voimakkaista kysymyksistä:

 • Mitä vaihtoehtoja näet tässä tilanteessa?
 • Mikä olisi paras mahdollinen lopputulos?
 • Mitä voisit tehdä toisin saavuttaaksesi tavoitteesi?

Anna rakentavaa palautetta

Rakentava palaute on olennainen osa valmentavaa johtamista. Se auttaa työntekijöitä ymmärtämään, missä he voivat parantaa ja miten he voivat kehittyä. Palaute tulisi antaa ajoissa ja sen tulisi olla konkreettista ja selkeää.

Hyvän palautteen antamisen periaatteet:

 • Ole tarkka ja konkreettinen.
 • Keskity käyttäytymiseen, ei henkilöön.
 • Anna palautetta ajoissa.

Rakenna luottamusta

Luottamus on coachaavan johtamisen perusta. Ilman luottamusta työntekijät eivät uskalla olla avoimia ja rehellisiä. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa ja johdonmukaisuutta.

Vinkkejä luottamuksen rakentamiseen:

 • Ole rehellinen ja avoin.
 • Pidä lupauksesi.
 • Osoita empatiaa ja ymmärrystä.

Kannusta jatkuvaan oppimiseen

Valmentava johtaja kannustaa työntekijöitään jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tämä voi tapahtua koulutusten, mentoroinnin tai itsenäisen opiskelun kautta. Tärkeintä on luoda ympäristö, jossa oppiminen on arvostettua ja tuettua.

Keinoja kannustaa oppimiseen:

 • Tarjoa koulutusmahdollisuuksia.
 • Rohkaise työntekijöitä jakamaan oppimaansa.
 • Aseta oppimistavoitteita.

Ole esimerkkinä

Johtajana olet aina esimerkkinä työntekijöillesi. Jos haluat heidän omaksuvan valmentavan asenteen, sinun on näytettävä esimerkkiä. Tämä tarkoittaa, että sinun on itsekin oltava valmis oppimaan, kuuntelemaan ja kehittymään.

Esimerkillä johtaminen:

 • Ole avoin palautteelle.
 • Osoita halukkuutta oppia uutta.
 • Käytä coachaavia menetelmiä omassa työssäsi.

Yhteenveto

Valmentavaan johtamistyyliin siirtyminen vaatii aikaa ja harjoittelua, mutta se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Keskittymällä kuunteluun, kysymysten esittämiseen, palautteen antamiseen ja luottamuksen rakentamiseen voit kehittää itsestäsi paremman johtajan ja luoda tiimin, joka on motivoitunut ja sitoutunut.

Muista, että valmentava johtaminen ei ole vain tekniikka, vaan asenne ja lähestymistapa, joka voi muuttaa koko organisaation kulttuurin. Aloita pienin askelin ja ole kärsivällinen – tulokset tulevat ajan myötä.

Kaipaatko lisää vinkkejä esihenkilötyöhön? Katso koulutuksemme.