Anna Hyrske

Vastuullisen sijoittamisen päällikköSuomen Pankki
KTM Anna Hyrske on vastuullisen sijoittamisen päällikkö työeläkeyhtiö Ilmarisessa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. omistajaohjauksen ja vastuullisuusanalysoinnin kehittäminen, hallintotapa-asiat, vaikuttamisprosessit yritysten kanssa sekä salkunhoitajien avustaminen omaan erityisalaansa liittyvissä kysymyksissä.
 
Suomen Pankki on nimittänyt  Anna Hyrskeebn 20.7.2020 alkaen johtavaksi vastuullisuusasiantuntijaksi markkinaoperaatiot-osaston varainhallintatoimistoon viiden vuoden määräajaksi. Hyrskeen vastuulla on Suomen Pankin vastuullisen sijoitustoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvien strategioiden määrittely. Anna Hyrske osallistuu myös eurojärjestelmän vastuullisuustyöhön Suomen Pankin edustajana.
 
Hyrskeellä on lähes 20 vuoden kokemus vastuullisen sijoittamisen käytännöistä. Hän on toiminut useissa neuvonantajatehtävissä vastuullisen sijoittamisen toimialalla sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
1 - 2 / 2