Antero Jyränki

Valtiosääntötutkija, professori
Professori Antero Jyränki oli Suomen johtavia valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita.  Jyränki toimi valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden professorina Turun yliopistossa ja oli Suomen Akatemian tutkijaprofessori.
1 - 2 / 2