Jaakko Salminen

Jaakko Salminen

ErikoistutkijaTurun yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta
Siviilioikeuden dosentti, OTT, FM Jaakko Salminen on apulaisprofessori Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa ja erikoistutkija Turun yliopistolla. Salminen tutkii oikeuden ja tuotannon suhdetta ja erityisesti uusien tuotannon muotojen, kuten arvoketju-, alusta- ja kiertotalouden, oikeudellista hahmotusta. Hän on julkaissut laajalti mm. tuotannon hallinnasta, sääntelystä ja vastuukysymyksistä erityisesti ylikansallisen tuotannon osalta.
 
1 - 2 / 2