Jukka Mähönen

Jukka Mähönen

ProfessoriHelsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta
OTT, KTM, LL.M. (Berkeley) Jukka Mähönen on Helsingin yliopiston osuuskuntaoikeuden professori ja Oslon yliopiston oikeustieteen professori. Mähösen tutkimuksen ja opetuksen kohteena ovat osakeyhtiöt ja osuuskunnat ja niiden sääntely, hallinnointi ja rahoitus sekä kestävä yritystoiminta. Hän on tutkinut viimeiset kaksikymmentä vuotta erityisesti laskentatoimen ja raportoinnin merkitystä yritysten sääntelyssä, viimeisimmän kymmenen vuoden aikana kestävän yritystoiminnan näkökulmasta.
 
1 - 2 / 2