Katri Sipilä

Katri Sipilä

VT, HHJ- PJ, Business Coach MasterDeve Partners
VT Katri Sipilä on Deve Partnersin perustaja, johtamisen ja liiketoiminnan kehittäjä. Katri on toiminut yrittäjänä sekä  liiketoimintavastuussa toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana yrityksissä, järjestöissä ja julkishallinnon puolella.

Toimitusjohtaja, yrittäjä
Yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä digitaalisen transformaation ytimessä kansainvälisellä musiikkitoimialalla. 

Hallituksen jäsen,  neuvonantaja
Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ –puheenjohtaja ja HHJ-kurssin kouluttaja. Hallituspartnerit Helsingin ja Boardprofessionals Finlandin jäsen. Toiminut jäsenenä ja puheenjohtajana useiden  yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten hallituksissa ja neuvonantajana pk- ja start-up –yhtiöissä. 
Strategiat, riskit, johtamisjärjestelmät, kumppanuudet, kyvykkyydet ja osaamiset, yritysjärjestelyt

Business coach, mentori
Sertifiotu Business Coach Master ja mentori. Omistajien, hallitusten ja johdon valmennus. 

Juristi, vaikuttaja, viestijä
Varatuomari. Laaja edunvalvonnan ja vaikuttamisviestinnän  kokemus EU-tasolla ja kotimaassa.  Corporate Governance, yhtiöoikeus, immateriaalioikeudet, vaativat sopimukset.

Intohimona
on auttaa asiakasta onnistumaan kasvussa ja uudistumisessa. Kokemus liiketoiminnan ja ihmisten johtajana auttaa hahmottamaan kipupisteet ja kasvun mahdollisuudet. 
1 - 2 / 2