Kirsti Kehusmaa

Kirsti Kehusmaa

Johdon konsultti ja johtamisen valmentajaLifted Oy
Johdon konsultti ja johtamisen valmentaja Kirsti Kehusmaa on työpsykologiaan ja johtamiseen erikoistunut tekniikan lisensiaatti, ammatillinen opettaja ja työnohjaaja. Hän on toiminut HR-, viestintä-, kehitys- ja toimitusjohtajatehtävissä eri toimialoilla sekä liiketoimintajohdon konsulttina. Nykyään hän toimii johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjänä ja valmentajana. Kirsti on kirjoittanut aikaisemmin Kauppakamarin julkaisemia kirjoja strategiatyöstä, toimitusjohtajuudesta ja työhyvinvoinnista. Tällä hetkellä hän työskentelee Lifted Oy:ssä johdon konsulttina ja johtamisen valmentajana.
1 - 2 / 2