Lia Heasman

Lia Heasman

Associate Director, ESG Value Creation and Due Diligence (Transaction Services)
OTT Lia Heasman on oikeustieteen tohtori, joka on erikoistunut yritysten ihmisoikeusvastuuseen ja työskentelee ESG-asiantuntijana KPMG:llä. Hän on aikaisemmin työskennellyt ihmisoikeusasiantuntijana Deloittella. Heasman osallistui maaraportoijana EU:n komissiolle tehtyyn tutkimukseen liittyen asianmukaisen huolellisuusvelvoitteeseen. 

 
1 - 2 / 2