Lia Heasman

Lia Heasman

Human Rights LeadDeloitte Oy
OTT Lia Heasman on oikeustieteen tohtori, joka on erikoistunut yritysten ihmisoikeusvastuuseen ja työskentelee ihmisoikeusasiantuntijana Deloittella. Heasman osallistui maaraportoijana EU:n komissiolle tehtyyn tutkimukseen liittyen asianmukaisen huolellisuusvelvoitteeseen. Heasman konsultoi yrityksiä eripuolilla maailmaa ihmisoikeuksiin liittyen ja johtaa Deloitten globaalia ihmisoikeusasiantuntijoiden yhteisöä.

 
1 - 1 / 1