Marianne Malmgrén

Marianne Malmgrén

OTT, dosentti, varatuomariTax Services MSK Oy
OTT, dosentti, varatuomari Marianne Malmgrén on toiminut yli 30 vuoden ajan erilaisissa verotuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Hän toimii tällä hetkellä veroasiantuntijana yrityksessään, Tax Services MSK Oy, ja tekee vero-oikeudellista tutkimusta mm. yhteistyössä ulkomaisten tahojen kanssa. Hän antaa viranomaisille, kuten valtiovarainministeriölle ja eduskunnalle, lausuntoja säädösluonnoksista ja hallituksen esityksistä. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa finanssioikeuden professorina (ma), lainsäädäntöneuvoksena valtiovarainministeriössä ja Executive Partnerina tilintarkastusyhteisössä. Hän on lisäksi ollut mm. jäsenenä erilaisissa verolainsäädännön muutoksia valmistelevissa työryhmissä, Keskusverolautakunnassa ja oikaisulautakunnassa. Lisäksi hän on osallistunut verolainsäädännön muutosten valmisteluun EU:ssa ja OECD:ssä. Hän on kirjoittanut verotuksesta useita kirjoja ja artikkeleja sekä toimii aktiivisesti kirjoittajana, kouluttajana ja luennoitsijana.
1 - 3 / 3