Meri Dahlqvist

Meri Dahlqvist

AssociateMetso Oyj
OTM Meri Dahlqvist työskentelee juristina Metso Oyj:ssä.
Aikaisemmin Dahlqvist työskenteli avustavana juristina asianajotoimisto Hannes Snellmanilla ja neuvoi kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita EU- ja kilpailuoikeuskysymyksissä liittyen erityisesti yrityskauppoihin, compliance-asioihin ja valtiontukiin. Ennen Hannes Snellmanilla aloittamista Dahlqvist työskenteli opintojensa ohessa kilpailuasioiden parissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, muun muassa kilpailuviranomaisessa.
 
1 - 2 / 2