Pia Helenius

Pia Helenius

Freelancer-tietokirjailija
YTT Pia Helenius on yhteiskuntatieteiden tutkija, amk-opettaja ja tämän kirjan myötä myös tietokirjailija. Hänen sosiologian alaan kuuluva väitöskirjansa Ura, lapset ja tavoiteltava perhekulttuuri – Työn ja perheen jännitteitä koulutettujen naisten puheessa julkaistiin vuonna 2020.

Helenius on toiminut tutkijana useissa projekteissa ja -hankkeissa, joista hän nostaa esiin tämän kirjan kannalta relevantit projektit: Helsingin yliopistossa toteutetun Opiskelijoiden työssäkäynnin merkityksiä -nimisen projektin, sosionomiopiskelijoiden työssäoppimista koskevan hankkeen sekä nuorten identiteetinmuodostusta käsittelevän julkaisun.

Pedagogisen opettajapätevyyden opiskellut Helenius on myös toiminut vuosia yhteiskuntatieteiden luento-opettajana ammattikorkeakouluissa. Hänen tämän hetken tutkimuksellisen mielenkiintonsa kohdentuu inklusiivisuuden edistämiseen niin työelämässä kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Ikädiversiteetin edistämisen Helenius näkee polttavan ajankohtaisena: ikä on juuri tässä ajassa vahvasti yhteiskunnallinen asia, eikä vähiten siksi, että työuria on välttämätöntä pidentää demografisista, väestön ikääntymiseen liittyvistä syistä. Hän painottaa lisäksi, että meillä Suomessa hälytyskellojen pitäisi soida myös siksi, että Suomessa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin Ruotsissa. Helenius peräänkuuluttaa aidosti inklusiivisten rekrytointikäytäntöjen yleistymistä suomalaisessa työelämässä. Hän haluaa edistää työkulttuurista muutosta, jossa jokainen ikä nähdään työuralla etenemisen mahdollisuutena ja jossa eri ikäisistä muodostetut tiimit ymmärretään innovatiivisuutta lisääviksi.
1 - 2 / 2