Riikka Sievänen

MMTKPMG Oy Ab
MMT Riikka Sievänen koordinoi vastuullisen sijoittamisen ja varainhallinnan palveluita KPMG:n Vastuullinen sijoittaminen ja yritysvastuu -ryhmässä vuodesta 2013 lähtien sekä koordinoi KPMG:n vastuullisen sijoittamisen ja rahoittamisen globaalia työryhmää. Työssään Riikka tukee niin kotimaisia kuin ulkomaisia instituutiosijoittajia vastuullisen sijoittamisen eri vaiheissa.
 
Hän on toiminut Finsifin hallituksen jäsenenä vuosina 2015-2018. Riikka on tehnyt väitöskirjan eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuullisesta sijoittamisesta ja jatkaa väitöskirjan jälkeistä tutkimusta työnsä ohella Helsingin yliopistossa Taloustieteen osastolla sekä itsenäisesti että RIFISER-tutkimusprojektin jäsenenä. Riikka on aktiivinen konferenssi- ja seminaariesiintyjä niin akateemisissa kuin ammattilaistapahtumissa.
1 - 2 / 2