Satu Berlin

Satu Berlin

HenkilöstöjohtajaMPY Yrityspalvelut Oyj
KTT Satu Berlin toimii henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä MPY-konsernissa. Hänen vastuullaan on koko yrityksen henkilöstöstrategia ja sen toteuttaminen. Sadulla on myös 12 vuoden työkokemus muutosjohtamisesta ja osaamisen kehittämisestä erilaisissa yrityksenlaajuisissa liiketoiminnan kehityshankkeissa.
1 - 2 / 2