Veli-Matti Savo

Veli-Matti Savo

Strategiakonsultti, HHJ PJ, partneriRdigo Oy
Veli-Matti on toiminut strategiakonsulttina monissa hyvin erilaisissa yrityksissä mm. teknologia-, rakennus-, palvelu- ja energiayhtiöissä – pääasiassa yksityisen sektorin, mutta myös julkisen sektorin yrityksissä. Toimeksiannot ovat sisältäneet omistaja- ja liiketoimintastrategioita, niiden toteutusta sekä toimitusjohtajien ja johtoryhmien sparrausta.
 
Ennen strategiakonsulttiuraa Veli-Matti ehti toimia vuosikymmeniä kansainvälisissä liikkeenjohdon tehtävissä mm. Saksassa, Englannissa, Venäjällä, Puolassa ja Pohjoismaissa. Hänen taustalta löytyy mm. yksikönjohtajan, toimitusjohtajan ja maajohtajan tehtäviä Martelasta ja Parocista. Tehtäviin on sisältynyt erityisesti liiketoimintojen, myynnin, markkinoinnin sekä yritysvastuullisuuden johtamista – mutta myös yritysten perustamista, liiketoimintojen ostamista ja myymistä.
 
Veli-Matti on aktiivinen hyvän hallitustyön puolestapuhuja sekä toimii myös itse hallituksissa. Hän rentoutuu merellä purjehtien – mielellään perheensä parissa.
 
1 - 2 / 2