Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntijaKeskuskauppakamari
Ville toimii Keskuskauppakamarin edustajana whistleblowing-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevassa oikeusministeriön työryhmässä. Hänellä on laaja kokemus eri sääntelyhankkeista sekä EU- että kansallisella tasolla.
1 - 0 / 0

Pahoittelut, tässä tuoteryhmässä tai näillä rajauksilla ei ole tuotteita. Poista rajaukset.