Ville Laine

Ville Laine

Asianajaja, osakas, OTLProperta Asianajotoimisto Oy
Ville Laine on erikoistunut rakentamiseen liittyviin oikeudellisiin ongelmakysymyksiin. Hän on hoitanut monipuolisesti rakennusalan toimeksiantoja, ollut asiamiehenä oikeudenkäynneissä ja kirjoittanut aiempia julkaisuja mm. rakennusurakan lisä- ja muutostöistä sekä julkisista hankinnoista. Laine on myös ollut mukana Rakennusteollisuus RT ry:n johdolla toteutetun elinkaarimallit-kehityshankkeen työryhmissä ja luennoinut rakennusalan eri järjestöjen ja yritysten koulutustilaisuuksissa.
1 - 1 / 1