Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

ProfessoriAnna Mäki-Petäjä-Leinonen
OTT, dos. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen työskentelee vanhuusoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa ja johtaa oikeustieteiden laitoksella sijaitsevaa Hyvinvointioikeuden keskusta. Hän on mukana useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa ja johtaa Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmää, joka on osa Itä-Suomen yliopiston monitieteistä Neurotieteiden tutkimusyhteisöä
1 - 2 / 2