Anne Roine

Anne Roine

Johdon konsultti, valmentaja ja coachTmi Anne Roine
Annella on monipuolista työkokemusta esimies- ja asiantuntijatehtävissä eri toimialoilta; yksityisen ja julkisen sektorin, kulttuuri- ja kehitysyhteistyön saralta. Jokaisessa työtehtävässä Annen vastuulla on ollut yrityksen tuloksellisuuden kehittäminen, uusien ansaintamenetelmien suunnittelu, yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ja esimiestyön kehittämien. Anne johtanut ja kehittänyt yhteistyössä asiakkaiden logistiikan osa-alueella hankintastrategioita, prosesseja ja toimintamalleja tavoitteina toiminnallisten kustannusten minimointi. Anne on ollut mukana erilaisissa ja haastavissa muutostilanteissa. Hän on saanut kiitosta muutosjohtamisesta ja esimiestaidoista.

Annen erityisosaamista ovat
• Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, terävöittäminen

• Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja konsultointi, valmentava ja osallistava johtaminen

• Muutosjohtaminen ja muutoshankkeet, organisaation työhyvinvointikulttuurin kehittäminen

• Tiimien ja toimintatapojen kehittäminen

• Vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka ja fasilitointi

• Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden ryhmä- ja henkilökohtainen coaching

• Työyhteisön kehittämishankkeet ja -valmennukset

• Itsensä johtaminen, oma hyvinvointi, onnistumisen mahdollistaminen
1 - 0 / 0

Pahoittelut, tässä tuoteryhmässä tai näillä rajauksilla ei ole tuotteita. Poista rajaukset.