Eeva Nykänen

Eeva Nykänen

Professori
OTT Eeva Nykänen työskentelee osa-aikaisesti hyvinvointioikeuden ja ulkomaalaisoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa. Päätoimisesti hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) johtavana asiantuntijana ja Sosiaaliturva ja palvelut -tiimin päällikkönä. Aikaisemmin Eeva on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä muun muassa THL:ssä, Valvirassa ja sosiaali- ja terveys- sekä sisäasiainministeriöissä sekä tutkimus- ja opetustehtävissä Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa.
1 - 2 / 2