Tuotearvioiden keskiarvo 5.0 tähteä

Esihenkilö ja työpaikan haastavat tilanteet 29.5.2024

Etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti

Koulutuspäivässä käsitellään työpaikan tyypillisimpiä haastavia tilanteita ja niiden käytännön ratkaisukeinoja. 

Esihenkilöllä on lakisääteinen velvoite puuttua monenlaisiin työpaikan ongelmatilanteisiin ja päätöksenteon tueksi on tunnettava riittävästi työlainsäädäntöä. 

Miksi osallistua?

 • Saat hyvän käsityksen työnjohto-oikeudesta ja sen velvoitteista ja vastuista
 • Kuulet, mitä häirintä, kiusaaminen ja muu epäasiallinen käytös on ja miten, niihin tulee puuttua?
 • Kuulet, miten päihdeongelma tilanteissa tulee toimia
 • Tiedät, miten sairauspoissaoloihin voi ongelmallisissa tilanteissa puuttua ja miten ennakkoon kannattaa jo ohjeistaa ja toimia
 • Tiedät, miten työntekijän ongelmalliseen käytökseen tulee puuttua ja toimia
 • Opit, missä tilanteissa, työntekijän työsuhde henkilökohtaisilla syillä, voidaan päättää

 

Asiat käydään läpi käytännönläheisellä otteella ja esimerkein havainnollistettuina.

 

Koulutuksen jälkeen osaat esihenkilönä puuttua työpaikan ongelmatilanteisiin (esim. häirintä, kiusaaminen, päihdeongelmat, sairauspoissaolot) ja tunnet päätöksenteon tueksi riittävästi työlainsäädäntöä. Opit myös, missä tilanteissa, työntekijän työsuhde henkilökohtaisilla syillä, voidaan päättää

 

8.50
Etäyhteyden avaaminen

9.00
Esihenkilötyön työoikeudelliset raamit 

 • Työnjohto-oikeus ja sen rajat
 • Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu
 • Työnantajan ja esihenkilön työturvallisuusvastuu

Häirintä työpaikalla

 • Mitä häirintä, kiusaaminen ja muu epäasiallinen käytös on?
 • Esihenkilön puuttumisvelvollisuus

Työssä jaksaminen

 • Työn kuormittavuuden ennaltaehkäisy
 • Esihenkilön puuttumisvelvollisuus
 • Työajat ja vuosilomat
 • Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat

 • Alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat työpaikalla
 • Huumetestaus
 • Päihdeohjelma ja hoitoonohjaus
 • Työsuhteen päättäminen päihdeongelmien vuoksi

Sairauspoissaoloihin liittyvät ongelmatilanteet

 • Sairaudesta ilmoittaminen ja ohjeistus
 • Tahallisuus ja huolimattomuus
 • Työntekijän oma myötävaikutus
 • Työn teettäminen sairausloman aikana
 • Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella

Työntekijän käytökseen liittyvät ongelmatilanteet

 • Sopimaton käytös
 • Ohjeiden vastainen menettely
 • Työsuoritukseen liittyvät ongelmat
 • Luvattomat poissaolot
 • Esihenkilön puuttumisvelvollisuus

Työsuhteen päättäminen henkilöstä johtuvin syin

 • Ongelmatilanteiden ratkominen työpaikalla
 • Työyhteisösovittelu puuttumiskeinona
 • Työsuhteen päättämistavat
 • Menettely päättämistilanteessa

Johtava juristi Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

15.30
Tilaisuus päättyy

Lounastauko klo 12.00-12.30 

Kirsi Parnila
Kirsi Parnila
Johtava juristiHelsingin Kamari Oy

Napakkaa ja selkeää esiintymistä, hyvä koulutuksen sisältö.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Tuotearvioiden keskiarvo 5.0 tähteä

Esihenkilö ja työpaikan haastavat tilanteet 29.5.2024

Etä
Kausikortilla voit osallistua jopa 10 puolen päivän ja päivän etäkoulutukseen vuodessa.Kausikortti
Kirsi Parnila: Esihenkilö ja työpaikan haastavat tilanteet -koulutus Kauppakamari.
Aika
29.5. klo 9.00 - 15.30
Jäsenetuhinta
590,00 €
(+alv 24 %, 141,60 €)
Hinta
786,00 €
(+alv 24 %, 188,64 €)
Tapahtumamuoto
etätoteutus

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.