Liikejuridiikka 1/2023

Matti Rudanko

Liikejuridiikka – laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritysjuridiikan ajankohtaisjulkaisu.

Päätoimittajana Matti Rudanko.

Liikejuridiikka on oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jonka kohdealueena on liikejuridiikka laajasti ymmärrettynä. Liikejuridiikassa julkaistaan sekä referee-artikkeleita että muita kirjoituksia, kuten oikeustapauskommentteja, kirja-arvosteluita, katsauksia tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin ja vastaväittäjän lausuntoja. Kirjoituksia julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Liikejuridiikka kuuluu Julkaisufoorumin JUFO 1 -luokitukseen.

Tässä laajassa professori Kari Hopun  juhlanumerossa on kahdeksan referee-artikkelia ja toistakymmentä muuta kirjoitusta.

REFEREE-ARTIKKELIT

Petra Hietanen-Kunwald – Moritz Scherleitner: Mediating power in cross-border tax dispute resolution

Timo Kaisanlahti: Osakkeiden saantosuojan peruste – mitä ”vaihdannan tarve” tarkoittaa eritoten pörssikauppaa silmällä pitäen?

Reijo Knuutinen : Työsuhdeoptioiden verotuskysymyksistä erityisesti KHO:n oikeuskäytännön valossa

Petri Kuoppamäki: Kuka vartioi portinvartijaa?

Jarno Tepora: Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen rahassa suoritettavan yhtiöpanoksen panttaus

Timo Torkkel: Elinkeinoverolain erityisten sijoitustoimintaa koskevien säännösten kehityksestä

Veikko Vahtera: Erityisen tarkastuksen uudistaminen menettelyn ajallisen keston lyhentämiseksi

Sakari Wuolijoki: Sijoituspalvelut ja verot tiedonantovelvollisuuksien sekä vahingonkorvauksen kannalta

MUUT ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT

Vesa Annola: Sopimustulkinnan subjektiivisuus ja objektiivisuus ennakoitavuutta edistämässä. Arvioinnin kohteena ratkaisut KKO 2016:10 ja KKO 2022:62

Heikki Halila: Säätiöoikeutta oikeuskäytännön kautta

Marjaana Helminen: EU-oikeuden reunaehdot markkinaehtoperiaatteeseen perustuvalle liiketoimen sivuuttamiselle verotuksessa

Mika Hemmo: Markkinaehtoisuus sopimusoikeudessa

Olli Norros: Rakennusurakan taloudelliseen loppuselvitykseen liittyvä prekluusiovaikutus ja siitä poikkeaminen tapauskohtaisin syin

Matti Rudanko: Kansainvälisten rakennus- ja yhteistoimintaprojektien sopimusoikeudellisia kysymyksiä

Matti J. Sillanpää: Hallituksen yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla tekemän suunnattua antia koskevan päätöksen mitättömyydestä

Lena Sisula-Tulokas: De köprättsliga kraven på varors hållbarhet – en alltmer splittrad nordisk köprätt?

Timo Viherkenttä: Onko eläkelaitosten sijoitustoiminnan sääntely taloudellisesti ja oikeudellisesti kohdallaan?

Julia Ahlfors: Lectio praecursoria väitöskirjasta ”Kaupallisten sopimusten irtisanominen”

Ville Pönkä: Liikejuridiikan tutkimus 2020-luvulla. Yksityisoikeuden professori Ville Pöngän juhlaluento Helsingin yliopistossa 7.12.2022

ISBN9789522468635
Kirjastoluokka33
KustantajaHelsingin kamari oy
Painos1.
Painovuosi2023
SaatavuusSaatavana
Sivumäärä390
Tuotteen tiedotNid.
KirjoittajatMatti Rudanko
Matti Rudanko
Matti Rudanko
ProfessoriAalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Liikejuridiikka 1/2023

Matti Rudanko

Liikejuridiikka 1/2023
Jäsenetuhinta
74,00 €
(+alv 10 %, 7,40 €)
Hinta
98,00 €
(+alv 10 %, 9,80 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot