Alaisena esimies

Risto Havunen

Johtaminen on tulosvaikutteista toimintaa. Alaisena esimies on käsikirja esimiesten toimintaedellytysten parantamiseen. Etätyön lisääntyminen luo entistä enemmän paineita sille, että keskijohdon ja asiakasrajapinnassa toimivien esimiesten toimintakyky varmistetaan ja että he jaksavat tehtävässään ja saavat tulosta aikaiseksi. Kirjan ytimessä on kysymys, minkälaista tukea esimies tarvitsee omassa johtamistyössään omalta esimieheltään.

Johtaminen on tulosvaikutteista toimintaa. Alaisena esimies on käsikirja esimiesten toimintaedellytysten parantamiseen.

Kirja käsittelee esimiesten johtamista ja antaa siihen käytännön työkaluja. Kirjan keskeisinä teemoina ovat asiakasarvo johtamisen johtolankana, uudistumiseen liittyvien käytäntöjen sopivuus ja systemaattisuus, yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan merkitys sekä ajattelun johtaminen toiminnan uudistamisen työkaluna. Kirjassa on yritysjohtajien ja hallitusammattilaisten käsityksiä ja vinkkejä uudistumiseen ja esimiestyön johtamiseen.

Esimiesten tehtävänä on viedä strategia käytäntöön, sillä strategisiin kehityshankkeisiin sisältyy ajatus uudistumisesta. Uudistumiseen liittyvien ongelmien taustalla on usein asiakasrajapinnan ja johdon erilainen  käsitys tilanteesta ja jopa väärät mittarit. Siksi yhteistyö yrityksen sisällä on onnistumisen kannalta perusedellytys tuloksekkaalle toiminnalle.

Uudistumisen tulpaksi parjattu keskijohto ja asiakasrajapinta jäävät usein vaille sparrausta. Pelkät myynnin edistämiseen ja kustannusten karsimiseen liittyvät komennot eivät auta ymmärtämään, mitä omien alaisten johtamisessa pitää muuttaa. Iso osa esimiehistä kokee saamansa tuen riittämättömäksi.

Kirjan ytimessä onkin kysymys siitä, minkälaista tukea esimies tarvitsee omaan johtamistehtäväänsä omalta esimieheltään.

Kuuntele podcast aiheesta Miten huolehtia johdon ja esimiesalaisten välisestä suhteesta ja kommunikaatiosta?

Kirjasta sanottua:

”Johtaminen on aito menestystekijä kaikille organisaatioille. Johtajien ja esimiesten yhteistyö sekä erityisesti esimiesten kyky viedä strategisia linjauksia arkikäytäntöön ratkaisevat viime kädessä strategian toteuttamisen. Menestys on kiinni ihmisistä. Johtajien ja esimiesten on syytä lukea tämä kirja ja keskustella siitä yhdessä.” Vuorineuvos, KTT Kari Neilimo

ISBN9789522467447
Kirjastoluokka69.11
KustantajaKauppakamari
Painos1.
Painovuosi2022
SaatavuusIlmestynyt
Sivumäärä207
Tuotteen tiedotsidottu
KirjoittajatRisto Havunen
Risto Havunen
Risto Havunen
Sosiaalipsykologi, YTM, psykoterapeutti, eMBAHippocampus Networks

Alaisena esimies

Risto Havunen

Alaisena esimies
Jäsenetuhinta
59,00 €
(+alv 10 %, 5,90 €)
Hinta
78,00 €
(+alv 10 %, 7,80 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot