Soili Meklin

Soili Meklin

Johtaja
HTK, KM Soili Meklin on Kuopiosta käsin toimivan SnellmanEDUn johtaja ja Snellman-kesäyliopiston rehtori, jolla on 30 vuoden kokemus opetusalalta. Hän on suunnitellut ja ollut toteuttamassa useita erilaisia oppimisen mahdollistamiseen tähtääviä hankkeita, viimeisimmäksi kirjassa esiteltyä Learn@work-hanketta. Soili on erityisen kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena ja uskoo sen mahdollisuuksiin jatkuvan oppimisen edistämisessä.
1 - 2 / 2