Hallituksen arviointityökalut

Hallituksen arviointityökalut

Miten voit arvioida hallituksen ja toimitusjohtajan työskentelyä? Helpot verkossa käytettävät työkalut mahdollistavat hallituksen oman toiminnan seuraamisen sekä luovat pohjan hallituksen ja toimitusjohtajan väliseen kehityskeskusteluun. 

Palvelu sisältää kaksi eri työkalua:

1. Hallituksen itsearviointi

Tuloksellinen hallitus seuraa omaa toimintaansa säännöllisesti

Parhaat hallitukset toimivat tiimin tavoin. Tutkimusten mukaan parhaat tiimit sisältävät erilaisia osaamisia, näkökulmia ja oivalluksia, mutta ennen kaikkea tiimin jäsenten keskinäinen toiminta on avointa, luottamuksellista ja toisiaan arvostavaa. 

Erilaisuus kääntyy voimaksi vasta silloin, kun hallitus tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa sekä ajattelunsa sudenkuopat. Hallituksen itsearviointi on erinomainen työkalu yhteisen näkemyksen luomiseksi hallitustyön nykytilasta. Sen avulla löytyvät keskeiset kehityskohteet hallituksen työskentelyyn ja hyvän vireen ylläpitämiseen. 

Kyseessä on helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa hallitustyön arviointikeskustelun pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan, omistajan ja hallitusten jäsenten kanssa. Työkalua voi hyödyntää myös hallituksen itsearviointiin joko kertaluontoisesti tai esim. vuosittaintoteutettavaksi.

2. Toimitusjohtajan arviointi 

Toimitusjohtajan kehityskeskustelu hallituksen kanssa sujuu omalla arviointityökalulla

Hallituksen tehtävä on varmistaa, että toimitusjohtajalla on riittävät kyvykkyydet johtaa yritys menestykseen ja kasvattaa omistaja-arvoa. Kun toimitusjohtajan arviointikeskusteluihin käytetään yhteismitallista työkalua, hallituksen keskinäinen näkemys toimitusjohtajasta on helpompi muodostaa, ja näin ollen saadaan hyvä kuva siitä, millainen toimitusjohtaja sopii yrityksen kulloiseenkin elinkaaren vaiheeseen ja strategisiin valintoihin.

Vaikka hallituksen puheenjohtaja toimii toimitusjohtajan henkilöesimiehenä, on toiminnan arviointi ja käsittely koko hallituksen kesken oleellinen osa tulevaisuuteen valmistautumista ja riskienhallintaa.  

Toimitusjohtajan arviointityökalu on kätevä väline, joka mahdollistaa arviointikeskustelun toimitusjohtajan sopivuudesta pk-yrityksen hallituksessa sekä hallituksen puheenjohtajan ja omistajan välillä.

Palvelun hinta sisältää molempien työkalujen vapaan käyttöoikeuden 12 kk ajaksi koko organisaation hallitukselle. Tilaus on kertatilaus eikä jatku automaattisesti seuraavalle laskutuskaudelle.Huom! Kun olet tilannut tuotteen asiakaspalvelumme ottaa teihin yhteyttä ja tilaajalta kysytään lisätiedot, kuten käyttäjien nimet ja sähköpostit. Tämän jälkeen saatte erikseen viestin, kun palvelu on teidän käytettävissänne. Katso myös video arviointityökalusta YouTubesta.

Hallitusarvioinnin tulosten purkuun voit ostaa lisäpalveluna Hallituksen puheenjohtajan sparraus tulosten purkuun (2h), Hinta 650€ + alv. Yksilötapaamisessa valmentaja sparraa hallituksen puheenjohtajaa tarttumaan kyselyssä esille nousseisiin asioihin. Sparrauksessa käydään läpi konkreettisia lähestymisiä avoimeen keskusteluun ja suunnitellaan,  miten hallituksen jäsenet osallistetaan kehittämään ja luomaan toimintasuunnitelma tämän pohjalta. Sparraajana Mia Ahström (hallitusammattilainen, yritysvalmentaja).

Hallituksen arviointityökalut

Hallituksen arviointityökalut
Jäsenetuhinta
490,00 €
(+alv 24 %, 117,60 €)
Hinta
620,00 €
(+alv 24 %, 148,80 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot