Julkisten hankintojen sääntely, 3., uud. painos
Kalle Määttä (+1)

Julkisten hankintojen sääntely, 3., uud. painos

Tulossa

Laaja-alaisesti julkisiin hankintoihin vaikuttavaan lainsäädäntöön pureutuva teos, jossa käsitellään myös hankintalainsäädännön tulkintakysymyksiä, julkisten varojen käytön sääntelyä sekä hankintayksikköjen välistä ja yritysten keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa.

Käsittelyssä on myös hankintayksikköjen ja yritysten oikeudet ja velvollisuudet hankintamenettelyssä. Teoksessa käsitellään lisäksi harmaan talouden torjuntaa, hankinta-asiakirjojen käsittelyä, tietoteknologian käyttöä julkisissa hankinnoissa, erilaisia sopimusjärjestelyjä sekä oikeussuojaa ja seuraamuksia, jotka virheellisesti toteutetusta hankinnasta voi seurata.

94,00 €(+alv 10 %, 9,40 €)
125,00 €(+alv 10 %, 12,50 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot

Hinta
/

Kuvaus

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan julkisten varojen käytöstä. Julkisiin hankintoihin vaikuttaa useiden oikeudenalojen sääntely, hankintalaki yksin ei kerro kaikkea relevanttia. Tämän vuoksi tässä teoksessa tarkastelu ulotetaan myös hankintalainsäädännön katvealueille.

Uudistetussa painoskessa on huomioitu kaikki edellisen painoksen (2017) jälkeen tulleet lainmuutokset, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulo vuoden 2020 alussa ja sen myötä hallintokäyttölain kumoaminen. Lisäksi vuonna 2019 voimaan tullut hankintajärjestelmiin vaikuttava uusi hallinnon yleislainsäädäntö – tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki on huomioitu teoksessa. Myös sähköiseen laskutukseen liittyvät kysymykset on täydennetty. Hankintalakiin on tullut myös yksittäistapauksia koskeneita muutoksia, kuten lain 143 §:n säännös tietojen luovuttamisesta toiselle viranomaiselle. Lisäksi on otettu huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, jotka koskevat nimenomaan julkisia hankintoja.

Uudistetussa painoksessa on myös paljon uutta oikeuskäytäntöä sekä julkisten hankintojen toteuttamiseen liittyvät uudet tulkinnat muun muassa julkisista hallintotehtävistä hankintoja toteutettaessa.

Teos on suunnattu yhtä lailla lakimiehille kuin muidenkin ammattikuntien edustajille, joiden arkipäivää julkiset hankinnat ovat.

 

Tuotetiedot

ISBN9789522465719
Kirjastoluokka36.5
KustantajaKauppakamari
Painos3., uudistettu
Painovuosi2023
Saatavuus3/2023
Sivumäärän. 600

Kirjoittajat

Kalle Määttä
Dosentti, OTT, professoriVaasan Yliopisto
Tomi Voutilainen
Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professoriItä-Suomen yliopisto