Kilpailukielto ja salassapito sopimussuhteissa

Heikki Huhtamäki

Ensimmäinen kokonaistutkimus kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuuden oikeudellisesta merkityksestä.

Liike-elämän sopimuksissa sovitaan usein sekä kilpailukieltovelvoitteesta että salassapitovelvoitteesta. Velvoitteilla suojataan viime kädessä elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan, taitotiedon ja liikesalaisuuksien taloudellista arvoa, eikä velvoitteiden taloudellista merkitystä voi liiaksi korostaa.

Vaikka velvoitteet muistuttavat toisiaan monella tapaa ja niillä molemmilla rajoitetaan ainakin välillisesti niihin sitoutuneiden luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia, tulee velvoitteita aina tarkastella erillään lainsäädäntöympäristössä.

Kilpailukieltovelvoitteen pätevyyttä rajoittavat muun ohella sopimusoikeudelliset, kilpailuoikeudelliset ja työsoikeudelliset säännökset. Mikäli näitä lakisääteisiä rajoituksia ei huomioida kilpailukieltovelvoitteesta sovittaessa, saattaa kilpailukieltovelvoite osoittautua kokonaisuudessaan mitättömäksi ja arvottomaksi.

Salassapitovelvoitteelle on niin ikään asetettu eri säädöksissä pätevyysedellytyksiä ja näiden lakien vastainen, kohtuuton salassapitovelvoite saattaa osoittautua myös mitättömäksi.

Lainsäädäntöympäristöä voidaan luonnehtia molempien velvoitteiden osalta hyvin pirstaloituneeksi. Tämä tekee velvoitteiden systemaattisen kokonaisarvioinnin erittäin hankalaksi.

Pirstaloituneisuus johtuu osaltaan siitä, että eri lakeja on päivitetty eri aikoina Suomen EU-jäsenyyden aikana ja lakien normitulva on kohdistunut sopimustyyppikohtaisesti vaihdellen kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteisiin. Teoksessa onkin huomioitu päivitetyt EU-säädökset ja kansalliset lait.

Koska molemmat velvoitteet ovat varsin tavanomaisia liike-elämässä, ei ole tavatonta, että velvoitteista riidellään eri forumeissa.

Teoksessa keskitytään yrityskauppa-, osakas-, johtaja- ja työsopimusten kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteisiin. Teoksesta on erityisesti hyötyä yrityslakimiehille, asianajajille, pääomasijoittajille, yhtiön johdolle ja niille, jotka työssään sopivat kilpailukieltovelvoitteista ja salassapitovelvoitteista.

Teos on ensimmäinen 2010-luvulla julkaistu kattava kokonaistutkimus kilpailukieltovelvoitteesta ja salassapitovelvoitteesta.

Lisätiedot: kustannus(at)helsinki.chamber.fi

ISBN9789522462640
KustantajaKauppakamari
Painos1.
Painovuosi2014
SaatavuusSaatavilla
Sivumäärä307
KirjoittajatHeikki Huhtamäki
Heikki Huhtamäki
Heikki Huhtamäki
AA, VT, OTL, KTMVeljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Kilpailukielto ja salassapito sopimussuhteissa

Heikki Huhtamäki

Kilpailukielto ja salassapito sopimussuhteissa
Jäsenetuhinta
30,00 €
(+alv 10 %, 3,00 €)
Hinta
30,00 €
(+alv 10 %, 3,00 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot