Onnistu projektipäällikkönä 20.11.2024 Kuopio

Koulutuksessa perehdytään projektinjohtamisen perusprosesseihin ja projektien asettamiseen sekä käydään läpi projektien toteutuksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten kokonaisuuden pilkkomista työtehtäviksi ja aikataulutuksen sekä riskienhallinnan tärkeyttä.

Lisäksi koulutuksessa paneudutaan projektien toteuttamisessa onnistumisen avaimiin sekä projektin lopettamisen käytänteisiin.

Valmennuksen tavoitteena on 

1. Antaa osallistujille kokonaiskäsitys projektityöstä työn organisointitapana ja hallintakeinona.

2. Osoittaa projektinhallinnan menetelmien ja työkalujen käyttökelpoisuus omien töiden toteutuksessa

3. Osallistujat saavat pohjaa ja yhteistä näkemystä oman työskentelyn ja projektityötapojen kehittämiselle omissa organisaatioissaan.

4. Tuottaa konkreettisia menetelmiä asiakastoimitusprojektien onnistuneeseen läpivientiin

Tuloksellinen projektityöskentely valmennus sopii kaikille projekteissa työskenteleville, jotka tarvitsevat perustiedot ja hyvän kokonaiskuvan systemaattisen projektityöskentelyn menetelmistä ja hyödyistä.

klo 8.45 Aamukahvit

klo 9.00 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Projektinjohtamisen perusprosessi

 • yhteisten käsitteiden ja toimintatapojen merkitys onnistumiselle
 • projektinjohtamisen perusprosessit
 • onnistumisen kriteerit

Projektin asettaminen

 • projektien valinta ja asettaminen
 • liiketoimintahyötyjen arviointi ja täsmennettyjen tavoitteiden asettaminen, huomioiden sekä omat että asiakkaan tavoitteet
 • asiakkaan, toimittajan ja muiden osapuolten roolit ja vastuut

Projektin toteutuksen suunnittelu ja ohjaus

 • projektisuunnitelma, ”kartta” projektin toteutukselle
 • merkitys, laadintatapa ja sisältö
 • osittaminen ja aikataulutus
 • kokonaisuuden pilkkominen työtehtäviksi
 • realistisen aikataulun piirteet
 • projektin organisointi
 • osaaminen, resurssit, valta, vastuu
 • riskien hallinta
 • epävarmuuden hallitseminen, oleelliseen panostaminen

Projektisuunnitelman toteuttaminen, seuranta ja ohjaus

 • tuloksen arviointi
 • budjetointi, kustannusten seuranta ja ohjaus
 • aikatauluseuranta ja –ohjaus
 • viestinnän merkitys onnistumisessa ja toteutustavat
 • viestintätarpeiden tunnistaminen ja toteutuksen suunnittelu
 • muutosten ja lisäysten hallinta
 • dokumentointi

Projektin lopettaminen

 • tuloksen viimeistely ja luovuttaminen
 • loppuraportti
 • projektista oppiminen, miten yksilöt ja organisaatio toimivat jatkossa entistä paremmin

Projektityöskentelyn kehittäminen omassa organisaatiossa

klo 16.00 Tilaisuuden arviointi ja lopettaminen

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Kuopion alueen kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamari
017 266 3800
kauppakamari@kuopiochamber.fi

Onnistu projektipäällikkönä 20.11.2024 Kuopio

Onnistu projektipäällikkönä 20.11.2024 Kuopio
Aika
20.11. klo 8.45 - 16.00
Sijainti
Novapolis (Microkatu), Kuopio
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio
Jäsenetuhinta
695,00 €
(+alv 24 %, 166,80 €)
Hinta
995,00 €
(+alv 24 %, 238,80 €)
Tapahtumamuoto
lähitoteutus

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.