Omistajastrategia-onlinetyökalu

Omistajastrategia-onlinetyökalu

Tutkimusten mukaan yrityksen kehityksen suuri este on omistajastrategian puute. Moni yritys jättää potentiaalinsa hyödyntämättä, koska sillä ei ole selkeää omistajasta lähtöisin olevaa suuntaa. Hienoinkaan yritysjohdon laatima strategia ei toteudu, jos sillä ei ole omistajien tukea.

Hyvin laadittu ja yritykseen viestitty omistajastrategia konkretisoi omistajien tahdon ja luo perustan menestyvälle liiketoiminnalle. Omistajastrategia on myös hyvän hallitustyön välttämätön edellytys. Kauppakamarin ja Hallituspartnerit Helsingin suunnitteleman Omistajastrategia-työkalun avulla laadit yritykseesi toimivan, olennaiset seikat sisältävän omistajastrategian ja myös päivität sitä tilanteiden muuttuessa.

Katso lyhyt video ja tutustu omistajastrategiatyökaluun.

199,00 €(+alv 24 %, 47,76 €)
249,00 €(+alv 24 %, 59,76 €)

Muut etuhintaan oikeuttavat tahot

Hinta
/

Kuvaus

Kauppakamarin ja Hallituspartnerit Helsingin suunnitteleman Omistajastrategia-työkalun avulla laadit yritykseesi toimivan, olennaiset seikat sisältävän omistajastrategian ja myös päivität sitä tilanteiden muuttuessa.

Verkkoselaimessa käytettävä online-työkalu vaatii toimiakseen vain verkkoyhteyden. Alun johdanto-osuudessa saat pohjatiedot omistajastrategiasta, jonka jälkeen pääset laatimaan työkalun apukysymysten tuella oman yrityksesi omistajastrategian. Lopputuloksena saat ladattua palvelusta omistajastrategian, jota voit vielä myöhemmin muokata tekstinkäsittelyohjelmassa, sekä ohjeita omistajastrategian viestimiseen. Lisenssi on yrityskohtainen.

Omistajastrategian laadinta on jaettu kolmeen moduuliin: omistajuuteen, liiketoimintaan sekä hallitukseen ja johtoon liittyviin linjauksiin. Omistajastrategian kiteyttämiseen kannattaa varata ainakin kaksi tuntia aikaa.Vastaamista voi myös helpottaa jakamalla vastaamisen kolmeen osaan (moduulit A, B ja C).

Katso lyhyt video omistajastrategia-työkalusta.

Tutustu myös uuteen Strategia-työkaluun.